VESVESEDÂR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VESVESEDÂR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VESVESEDÂR: f. Vesveseli, kuruntulu.

VESVESEDÂR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • EFRA’: İşi gücü olmayan adam. Boş dolaşan kişi. * Kuruntulu, vesveseli adam. * Başının saçı tamam olan kimse. (Müe: Für’â) Devamını Oku

 • VEHM-NÂK: f. Vehimli, kuruntulu. Devamını Oku

 • VEHM-NÂK: f. Vehimli, kuruntulu. Devamını Oku

 • MÜTEVEHHİM: Evhamlı, vehimli, kuruntulu. Devamını Oku

 • VAHİM(E): (Vehm. den) Vehmeden, kuran, kuruntulu. Devamını Oku

 • SEVDAVÎ: Kuruntulu, meraklı. * Sevda ile âlâkalı. Devamını Oku

 • MÜLESLİS: Mütereddit, tereddütlü, kuruntulu kimse. Devamını Oku

 • İMKÂN-I ZİHNÎ: Bir şeyin mümkün olabileceğini zihinle düşünmek.(Vesveseli adam imkân-ı zâtî ile imkân-ı zihnîyi birbiriyle iltibas eder. Yani, bir şeyi zâtında mümkün görse, o şeyi zihnen dahi mümkün ve aklen meşkuk tevehhüm eder. Halbuki, İlm-i Kelâm’ın kaidelerindendir ki; imkân-ı zâtî ise, yakîn-i ilmîye münâfi değil ve zaruret-i zihniyyeye zıddiyyeti yoktur. Meselâ: Şu dakikada Karadeniz’in yere Devamını Oku

 • RABBİ YESSİR VELÂ TÜASSİR: Ey Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma, bana imdad eyle, yardım eyle (meâlinde). Devamını Oku

 • ERHAM-ÜR RÂHİMÎN: Merhametlilerin en merhametlisi. * Allah’ın (C.C.) sıfatlarındandır. Devamını Oku

 • HÂTEM-ÜR RÜSÜL: Peygamberlerin sonuncusu, son resul, Hazret-i Muhammed (A.S.M.) Devamını Oku

 • BÜKÂ-Yİ SÜRÛR: Sevinçten dolayı akan gözyaşı. Devamını Oku

 • HAŞR U NEŞR: Toplanıp dağılmak, yayılmak. Devamını Oku

 • KUFAHİR (KUFÂHİRÎ): Büyük ve iri cüsseli kimse. Devamını Oku

 • MÜRÜVVETKÂRÂNE: f. Yiğitçesine. Mertçesine. * Mürüvvetlicesine. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar