VESAİK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VESAİK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VESAİK: (Vesika. C.) Vesikalar.

VESAİK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • VESAİT: (Vasıta. C.) Vasıtalar. Devamını Oku

 • VESAİL: (Vesile. C.) Vesileler. Sebebler. Devamını Oku

 • VESAİD: (Visâde. C.) Yastıklar, şilteler, döşekler. Devamını Oku

 • VESAİF: (Vasif. C.) Hizmetçiler, uşaklar. Devamını Oku

 • VESAİT-İ NAKLİYYE: Nakil vasıtaları. Taşıtlar. (Vapur, tren, otomobil gibi) Devamını Oku

 • HÜCCET: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. * Şâhid. Devamını Oku

 • HUDUDNAME: f. Memleket sınırını belirleyen vesika. Harp veya diğer bir ihtilaf sonunda iki taraf murahhaslarınca yerinde tetkik edilerek tanzim olunan harita ve rapor. * Memleket dahilindeki bir çiftlik veya arazinin sınırlarını göstermek üzere yapılmış olan vesika. Devamını Oku

 • ARŞİDÜK: Fr. Avusturya ve Macaristan İmparatorluk hanedanı prenslerine verilen ünvandır ve “Büyük Düka” demektir. Türkçe’de Arşuduka da denmiştir. ARŞİV : Fr. Eski ve tarihçe kıymetli olan resmi kayıt ve kâğıtların saklandığı yer. * Bir mevzu hakkında toplanmış muhtelif vesikaların hepsi. Devamını Oku

 • MÜSTEVSİK: Bir kimseden sened veya vesika alan. Devamını Oku

 • HÜKÜMNAME: f. Bir mahkeme veya hey’etin hüküm ve kararını hâvi vesika. Hükmü ihtiva eden kâğıt. Devamını Oku

 • HÜCEC: (Hüccet. C.) Deliller, senedler, vesikalar. Devamını Oku

 • İ’LAMAT: (İ’lam. C.) Bir dâvânın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî vesikalar. Devamını Oku

 • SİCİL: Resmi vesikaların kaydedildiği kütük denen büyük defter. * Memurların durumu hakkında tutulan dosya. Devamını Oku

 • BELGE: (Bak: Vesika) Devamını Oku

 • İPUCU: Mc: Emare, işaret, alâmet, delil, vesika. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar