VELK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VELK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VELK: Yalan yakıştırmak. * Sür'at etmek, hız yapmak.

VELK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TA’BİD: Mükerrem etmek. * Katran bulaştırmak. * Hizmet etmek. * Zelil etmek. * Zelil etmek, kepaze yapmak. Devamını Oku

 • İFTİAL: Bir şeyi iş edinmek. Kendiliğinden yapmak. * Arabçada beş harfli fiilin birinci babı. * Yalan düzmek, iftira etmek. Devamını Oku

 • ID’AF: Zayıf etmek, zayıflamak. * Muzaaf etmek, fazlalaştırmak. İki kat yapmak. Devamını Oku

 • BEHZET: Ağırlaştırmak, meşakkatli yapmak. * Zebûn etmek. Devamını Oku

 • TENKİB: Dolaşıp gezmek. * Ticaret yapmak. Tefahhus etmek. * İnceden inceye araştırmak. Devamını Oku

 • İKRAH: İğrenmek. Tiksinmek. Bir işi istemiyerek yapmak. * Birine zorla iş yaptırmak veya muamele yapmak. Devamını Oku

 • İCLAB: Cem’etmek, toplamak. * Yoldaşlık etmek. * Ardından çağırmak. * “Gitsin” diye haykırmak. Devamını Oku

 • TATMİN: İkna etmek. Kandırmak. * İnsanın kalbini emin etmek. Rahatlandırmak. Devamını Oku

 • CEMH: Sür’at yapmak, hız yapmak. * Huruç etmek, çıkmak. Devamını Oku

 • TESTİH: Yassı ve düz yapmak. * Eşit yapmak, beraber etmek. Devamını Oku

 • FÜCUR: Günah. Zina. Namusları pây-mâl etmek gibi şeytanî iştiha. Dinsiz ve ahlâksızların durumu.(Fücur, haktan udul etmek, hak yolunu yarıp nizamından çıkarak fısk u isyana düşmektir. Bilhassa zina etmek, yalan söylemek, edebsizlik etmek mânasına isimlendirilir. E.T.) Devamını Oku

 • İBANE: Irak etmek, uzaklaştırmak. * Ayırmak. * İzhar etmek, göstermek. Devamını Oku

 • HEZL: Ciddi olmayan söz. Saçma, uydurma, yalan konuşmak. * Edb: Meşhur bir manzumeye lâtife tarzından nazım yapmak. Bu tarzda yapılan nazım. Devamını Oku

 • VELKA: (C.: Velkât) Vurmak. Devamını Oku

 • İZAFE(T): Bir şeyi bir kimseye veya bir şeye nisbet etmek, yakın etmek. İsnâd etmek. Katmak, katıştırmak. * Bir şey üzerine meylettirmek, havale olmak, bağlanmak. * Mal etmek. * Gr: İki isimden meydana gelen bağlılık tamlaması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar