VELİYYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VELİYYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VELİYYE: (C.: Velâyâ) Ermiş kadın, veli kadın.

VELİYYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • EREN: t. Yetişen. Ermiş. Veli. Devamını Oku

 • ÂRİF-İ BİLLAH: Mürşid, ermiş, evliyâ. Hakkın nuru ile Cenab-ı Hakk’ı bilen. Âlemi, hâdiseleri İlahî feyz ve ilim ile gören veli. Devamını Oku

 • GEYLANÎ: Seyyid Abdulkadir-i Geylanî, Gavs-ül A’zam, Gavs, Kutub gibi mecâzi nâm ile bilinen bu zât (Hi: 470-561) yılları arasında yaşamış ve Kadirî Tarikatının müessisidir. Müteaddid müridlerinden bir çoğu so adan veli olarak meşhurdurlar. Derslerinin te’siriyle birçok Hristiyan ve Museviler Müslüman olmuşlar, ruhâni feyze ermişlerdir. Aktab-ı Erbaa’dan sayılır. (R.A.) Devamını Oku

 • VELİYYULLAH: Allah’ın (C.C.) veli kulu. Devamını Oku

 • VELAYET: Veli olan kimsenin hali. Velilik, dervişlik. * Dostluk. * Sadakat. * Başkasına sözünü geçirmek. Bir şeye kudret cihetiyle bizzat mutasarrıf olmak. (Bak: Veli) Devamını Oku

 • EVLİYA: (Veli. C.) Veliler. Nefsine değil, dâimâ Cenab-ı Hakk’ın rızâsına tâbi olmağa çalışan, ibâdet ve taatta, takvâ ve riyâzatda çok yüksek mertebelere ulaşıp Allahın (C.C.) mahbubu ve karibi olan büyük ve ender zâtlar. (Bak: Veli) Devamını Oku

 • BAYRAMİYYE: Hacı Bayram-ı Veli tarafından 14. yüzyılın sonlarında Ankara’da kurulan bir tarikattır. Devamını Oku

 • HAB-DİDE: f. “Rüya görmüş.” Büluğa ermiş genç. Devamını Oku

 • ÂRİFAN: f. Ermişler. Arifler. Devamını Oku

 • MAZANNE: (Mazınne) Zannolunduğu yer. Zan götüren. * Ermiş sanılan. Devamını Oku

 • RESİDE-İ HİTÂM: Sona ermiş, hitâm bulmuş, bitmiş. Devamını Oku

 • KÂMYAB: İsteğine kavuşmuş. Murâdına ermiş olan. Devamını Oku

 • PEYVESTE: f. Her zaman, dâima. * Ulaşmış, ermiş. * Bitişik, muttasıl. Devamını Oku

 • MESRUR: Sevinçli. Sürurlu. Meserretli. Merâmına ermiş. Devamını Oku

 • MESRURİYET: Sevinçlik. Sürur içinde oluş. Dileğine ermiş olanın hâli. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar