VELİAHD Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VELİAHD kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VELİAHD: (Veliy-yi ahd) Bir hükümdardan so a hükümdar olacak kimse.

VELİAHD ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BÂC: f. Vergi. * Kudretli hükümdarın zayıf olan hükümdardan aldığı vergi. * Eskiden halktan alınan öşür veya haraç ve gümrük vergisi. * Renk. * Çeşit. Devamını Oku

 • VELİ: Sahib, mâlik. * Evliya. * Muin. Muhafaza eden. * Küçük çocukların hâlinden mes’ul kimse. * Sıddık. * Baba. Babanın babası, cedde de denir. * Fık: Hayatını mücadelelerle ve azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taata sarfederek kendisinden Allah’ın (C.C.) izniyle gaybdan haber vermek ve gaybî ahvali keşfetmek gibi ilmî ve Devamını Oku

 • VELİ: Sahib, mâlik. * Evliya. * Muin. Muhafaza eden. * Küçük çocukların hâlinden mes’ul kimse. * Sıddık. * Baba. Babanın babası, cedde de denir. * Fık: Hayatını mücadelelerle ve azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taata sarfederek kendisinden Allah’ın (C.C.) izniyle gaybdan haber vermek ve gaybî ahvali keşfetmek gibi ilmî ve Devamını Oku

 • HÜKM-İ ZIMNÎ: Fık: Zımnen vaki olan hüküm. (Bir kimse diğer bir kimse aleyhine; “Benim filân şahıs zimmetinde sâbit olacak şu kadar lira alacağıma onun emriyle kefil olmuş idin” diye dâva ve o kimse kefâleti ikrar ve borcu inkâr etmekle müddei, borcu isbat ederek hâkim dahi hükmetse bu hüküm kefil aleyhine sarâheten ve asıl gaib aleyhine Devamını Oku

 • FAHR: Övünme. Yaptığını sayarak övünme. Övülmeye sebeb olacak kimse. Fazilet. Büyüklük. Şeref. Devamını Oku

 • VELİYY-ÜN NİAM: Nimetler ihsan eden, iyilik eden kimse. * Şeyhülislâm. * Sülâlesinin ileri gelenleri. Devamını Oku

 • AHD: Vâdetme. Söz verme. Vefâ. Yemin. And. Misak. Peymân. * Asır. Devir. Tevhid. Mukavele. * Vasiyet. Devamını Oku

 • AHDÎ: Ahde âid, sözleşmeye dâir. Devamını Oku

 • NAKZ-I AHD: Anlaşmayı bozma, muâhede hükümlerini bozma. Verilen sözde durmama. (Nebz-i ahd da denir) Devamını Oku

 • NEBZ-İ AHD: Muâhedeyi feshetme. Devamını Oku

 • AHD Ü PEYMAN: f. Yemin etme, söz verme. Devamını Oku

 • KARİB-ÜL AHD: Yakın zamanda. Devamını Oku

 • AHD Ü MİSÂK: f. Yemin, anlaşma, sözleşme. Devamını Oku

 • MELÎKE: Kadın hükümdar. Hükümdar karısı. Kraliçe. Devamını Oku

 • VELİ-Nİ’MET: Nimet veren. Nimeti muhafaza edip ihsan eden. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar