VELİ-Nİ’MET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VELİ-Nİ’MET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VELİ-Nİ'MET: Nimet veren. Nimeti muhafaza edip ihsan eden.

VELİ-Nİ’MET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MENNAN: İhsanı bol. Çok çok ihsan eden. En çok nimet veren. (Allah) Devamını Oku

 • VELİYY-ÜN NİAM: Nimetler ihsan eden, iyilik eden kimse. * Şeyhülislâm. * Sülâlesinin ileri gelenleri. Devamını Oku

 • Nİ’MET: (Nimet) İyilik, lütuf, ihsan. Saadet. Hidayet. * Giyecek şeyler. * Yiyecek faydalı şey, rızık.(Eğer dünyanın veya vücudun mülkiyeti, zılliyeti sende ise, taahhüd, tahaffuz, korku külfetleriyle nimetlerden lezzet alamazsın, dâima rahatsız olursun. Çünkü noksanları tedarik, mevcutları telef olmaktan muhafaza ile dâimâ evham, korkular, meşakkatlere mahal olursun. Halbuki o nimetler Mün’im-i Kerim’in taahhüdü altındadır. Senin işin Devamını Oku

 • VELİ: Sahib, mâlik. * Evliya. * Muin. Muhafaza eden. * Küçük çocukların hâlinden mes’ul kimse. * Sıddık. * Baba. Babanın babası, cedde de denir. * Fık: Hayatını mücadelelerle ve azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taata sarfederek kendisinden Allah’ın (C.C.) izniyle gaybdan haber vermek ve gaybî ahvali keşfetmek gibi ilmî ve Devamını Oku

 • VELİ: Sahib, mâlik. * Evliya. * Muin. Muhafaza eden. * Küçük çocukların hâlinden mes’ul kimse. * Sıddık. * Baba. Babanın babası, cedde de denir. * Fık: Hayatını mücadelelerle ve azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taata sarfederek kendisinden Allah’ın (C.C.) izniyle gaybdan haber vermek ve gaybî ahvali keşfetmek gibi ilmî ve Devamını Oku

 • MÜNEVVİL: Nimet veren. İhsan eden. Devamını Oku

 • MUFADDIL: Faziletlendiren, iyilik eden ve nimet veren. Devamını Oku

 • MÜCZİL: Çok çok veren. Çoğaltan. Bollaştıran. Bereket ihsan eden. Devamını Oku

 • MUKÎT: Muhafaza eden. Hâfız. Amelleri zâyi’ etmeyip koruyan. Gizliyi bilen. Gıda ve rızık veren. Devamını Oku

 • Nİ’MET-İ İLÂHİYE: Allah’ın nimeti. Allah’ın verdiği nimet. Devamını Oku

 • NA’MA: Rahatlık, nimet. Minnet, ihsan ve atiyye. İyi halde bulunmak. Devamını Oku

 • VÂHİB: (Vâhibe) Bağışlayan, veren, ihsan eden, hibe eden. Devamını Oku

 • VELİYY-ÜL EMİR: Âmir. Emir veren. Emir sahibi. Devamını Oku

 • HAYR: Meşru iş. Faydalı, nurlu ve sevablı amel. Halkın rağbet ettiği akıl, ilim. İbadet, adalet, ihsan, mal gibi nimet. (Bak: Hayrat) Devamını Oku

 • MÜN’İM: Nimet veren, yedirip içiren. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar