VELİ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VELİ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VELİ: Sahib, mâlik. * Evliya. * Muin. Muhafaza eden. * Küçük çocukların hâlinden mes'ul kimse. * Sıddık. * Baba. Babanın babası, cedde de denir. * Fık: Hayatını mücadelelerle ve azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taata sarfederek kendisinden Allah'ın (C.C.) izniyle gaybdan haber vermek ve gaybî ahvali keşfetmek gibi ilmî ve kevnî hârikalar zuhura gelen zât. Allah'a (C.C.) manevî yakınlık kesbetmiş olan şerif zât. * Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) isimlerinden birisi.

VELİ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • VELİ: Sahib, mâlik. * Evliya. * Muin. Muhafaza eden. * Küçük çocukların hâlinden mes’ul kimse. * Sıddık. * Baba. Babanın babası, cedde de denir. * Fık: Hayatını mücadelelerle ve azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taata sarfederek kendisinden Allah’ın (C.C.) izniyle gaybdan haber vermek ve gaybî ahvali keşfetmek gibi ilmî ve Devamını Oku

 • VELİYYULLAH: Allah’ın (C.C.) veli kulu. Devamını Oku

 • HALİD BİN VELİD: Câhiliye devrinde Kureyş eşrafındandı. Hudeybiye muahedesinden so a Müslüman oldu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, kendisine Seyfullah namını vermiştir. Çok kahraman bir gazi idi. Suriye, Filistin, Şam gibi yerler onun himmeti ile feth olunmuştur. 18 Hadis-i şerif nakletmiştir.Hicri 21 senesinde Suriye’de dar-ı bekaya göçerken: “Bunca muharebelerde bulunup bu kadar yaralar almış olduğum halde, Devamını Oku

 • VELİ-Nİ’MET: Nimet veren. Nimeti muhafaza edip ihsan eden. Devamını Oku

 • VELİCE: (C.: Velyüc) Büyük çuval. * Kişinin sırdaşı. Devamını Oku

 • VELİME: Sevinç ve sürur günleri verilen ziyafet. Düğün ziyafeti. * Düğün, evlenme. Devamını Oku

 • VELİAHD: (Veliy-yi ahd) Bir hükümdardan so a hükümdar olacak kimse. Devamını Oku

 • DÜVEL: (Devlet. C.) Devletler. Devamını Oku

 • VELİKA: Yağla unu karıştırarak yapılan yemek. Devamını Oku

 • VELİKA: Yağla unu karıştırarak yapılan yemek. Devamını Oku

 • VELİYYE: (C.: Velâyâ) Ermiş kadın, veli kadın. Devamını Oku

 • VELİK: (Velikin) f. Amma, lâkin, fakat. Devamını Oku

 • VELİYY: (C: Evliyâ) Yakın. * Amcazâde, emmi oğlu. * Yar, dost. Devamını Oku

 • VELİD: Yeni doğmuş çocuk. * Köle, kul. Devamını Oku

 • DÜVELÎ: (Düveliyye) Devletlerle alâkalı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar