VEHUB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VEHUB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VEHUB: Verimi fazla, vergisi çok.

VEHUB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜNBİT: Verimli, verimi bol. İnbat eden, ekini güzel yetiştiren. Devamını Oku

 • ÂMEDİYE: f. Gümrük vergisi. Devamını Oku

 • RESM-İ GÜMRÜK: Gümrük vergisi. Devamını Oku

 • HUDADAD: f. Allah vergisi. Mevhibe-i İlâhî. Devamını Oku

 • DÂD-I HAK: Hak vergisi, Cenab-ı Hakk’ın lütf u ihsanı. Devamını Oku

 • BÂC-BÂN: f. Geçiş vergisi tahsildarı. Bac toplayan memur. Devamını Oku

 • AKEM: Vergisi olmayan emlâk. Türbe, cami, köprü, çeşme gibi. Devamını Oku

 • RÜSUM: Resimler, şekiller. Âdetler. Vergiler, gümrükler, gümrük vergisi. * Merasim, usûl. Devamını Oku

 • ITNAB: Edb: Konuşurken, fazla tafsilât vermek. Lüzumundan fazla sözü uzatmak. (Îcazın zıddı) Devamını Oku

 • TERCİH: Üstün tutmak. Bir şeyi diğerinden fazla beğenmek, fazla itibar etmek. Devamını Oku

 • İFTİKAL: Çok çalışma, bir işte çok fazla emek harcama, pek fazla gayret sarfetme. Devamını Oku

 • VEHBÎ: Doğuştan. Allah vergisi. Çalışmakla kazanılmayıp Allah’ın (C.C.) lütfu ile olan. Devamını Oku

 • İHTİSAB RESMİ: Eskiden belediye varidatı olarak damga, tartı, ölçü, panayır ve pazar vergisi adı altında alınan vergiler ile, hile yapan esnaftan alınan para cezalarının umumi adı. Devamını Oku

 • BÂC: f. Vergi. * Kudretli hükümdarın zayıf olan hükümdardan aldığı vergi. * Eskiden halktan alınan öşür veya haraç ve gümrük vergisi. * Renk. * Çeşit. Devamını Oku

 • MÜKERRİR: Tekrar eden. Aynı şeyi bir sefer daha veya daha fazla tekrar eden. * Huk: Birden fazla suç işleyen. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar