VEHELÜMME CERRA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VEHELÜMME CERRA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VEHELÜMME CERRA: (Bak: Helümme cerrâ)

VEHELÜMME CERRA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HELÜMME CERRA: (Helümme cerren) “Var kıyas eyle… Çek beri getir.” gibi kinâye için söylenen bir tabirdir. Devamını Oku

 • VEHEL: Vehim, kuruntu. Devamını Oku

 • FÎ: Arabçada harf-i cerrdir. Mekâna ve zamana âidiyyeti bildirir. Ta’lil için, isti’lâ için ve yine harf-i cerr olan “bâ, ilâ, min, maa” harflerinin yerine kullanılır. Geçen mef’ul ile gelecek fasıl arasında geçer. Te’kid mânası da vardı. (L.R.)Başka bir ifade ile kısaca (fî) : “İçinde, içine, hakkında, hususunda, üzere, dâir, mütedair, beherine ve herbirine” mânalarına gelir. Devamını Oku

 • VEHL: (Vehel) Yanlış yapma. Yanlış anlama. * Unutma. Devamını Oku

 • MİCERR: Gem çenberi. * Matkap kayışı. Devamını Oku

 • CERR-İ MAGNEM: Menfaat celbetmek. Devamını Oku

 • MÜCERRİB: Tecrübe eden. Deneyen. Sınayan. Devamını Oku

 • ÂLET-İ CERRÂHİYE: Cerrahların, yaraları tedaviye çalışan doktorların kullandıkları edevat, takım. Devamını Oku

 • CERR: Kendine doğru çekmek. Çekmek. Cezb. * Para almak. * Uçurum. * Kale hendeği. Devamını Oku

 • MÜCERRİBÂN: (Mücerribîn) (Mücerrib. C.) Deneyenler, sınayanlar, tecrübe edenler. Devamını Oku

 • HARF-İ CERR: Gr: Kelimenin sonunu esre ile (i diye) okutan harf. Bunlar arabçada şu şekil altında toplanmıştır. $ (Vav-ı kasem), (Ta-yı kasem) Devamını Oku

 • MECRUR: Sürüklenmiş. * Gr: Başında harf-i cer bulunan kelime. İzafet halinde son kelime. Cerr’li okunan kelime. (i, ı diye okunan kelime, yani esreli) Devamını Oku

 • LEDÜN: İnd kelimesi gibi, zaman ve mekân zarfıdır.Hel-i istifhâmiye mânasına geldiği de vaki’dir. Kamus Müellifine göre ledün ile leda, aynı şeydir. Başkaları ise tefrik etmişlerdir. Demişlerdir ki: Ledün kelimesi zaman ve mekânın evvel ve ibtidasından muteberdir. Onun için ekseri harf-i cer olan “min” kelimesine mukarin olur. “Ledâ” kelimesinde ise, ibtidâ mânası lâzım değildir. Ve “inde” Devamını Oku

 • DÜMME: Arap oyunlarından bir oyun ismi. * Yol, tarik. Devamını Oku

 • MUSİBET-İ ÂMME: Umuma ve cemiyetin ekseriyetine gelen belâ.(Bu asırdaki ehl-i İslâmın fevkalâde safderunluğu ve dehşetli cânileri de âlicenâbâne affetmesi; ve bir tek haseneyi, binler seyyiatı işliyen ve binler mânevi ve maddi hukuk-u ibâdı mahveden adamdan görse, ona bir nevi tarafdar çıkmasıdır. Bu suretle ekall-i kalil olan ehl-i dalâlet ve tuğyan; safdil taraftar ile ekseriyet teşkil Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar