VECİZ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VECİZ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VECİZ: Kısa, öz, derli toplu. Muhtasar olup mufassal olmayan. * Az sözle çok mâna ifâdesi.

VECİZ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUNTAZAM: Düzenli. Tertibli. İntizamlı. Düzgün sıralanmış. Her şeyin yerli yerinde olması. Derli toplu olma. Devamını Oku

 • MAZBUT: Zabtolunmuş, elegeçirilmiş. * Sağlam. * Yazılmış. Kaydedilmiş. Hatırda tutulmuş. Derli toplu. * Muhâfazalı. Korunmuş. * Belli, belirtilmiş. Devamını Oku

 • MUCİZ: Kısa. Muhtasar. Özlü. Az sözün çok mânâ ifâde edeni. Devamını Oku

 • MÜCMEL: Kısa. Öz. Muhtasar. Sözü az, mânası çok olan. Hülâsa edilmiş. Müfesser olmayan söz. Devamını Oku

 • MUHTASAR: Az. Kısa. Uzun olmayan. * Tekellüfsüz. * İhtisar edilmiş. Kısaltılmış. Devamını Oku

 • ÂCİZÂNE: f. Âciz olarak. Beceriksizce. Tevâzu ile. (Alçak gönüllülük ifâdesi için söylenir) “Allah’a karşı kusurlarını bilen bir mü’min âcizâne ancak Allah’tan rahmet diler.” Devamını Oku

 • MAHLUL-U MUFASSAL: Tapu usulüne ait bir tâbir olup, köyler ve mezarlar tımarıydı. Berat ile verilirdi. Devamını Oku

 • CÜZ’İ: Azdan olan. Parçaya âit olan. Biraz. Pek az. Kıymetsiz. Mühim olmayan. Esasa ait olmayan. Cüz’e âit olan. Külli olmayan. Devamını Oku

 • VECİ(A): (Veca’. dan) Ağrıtıcı, sızlatıcı. Devamını Oku

 • VECİBE-İ NEZAKET: Nezâket borcu. Devamını Oku

 • VECİZE: Edb: İbaresi kısa, mânası geniş olan çok kıymetli söz, özlü söz. Kısa, veciz söz. Devamını Oku

 • VECİHÎ: Veche ait. Veche dair. Devamını Oku

 • VECİBE: Borç hükmünde olan vazife. * Kanun ve ahlâkın icabı, yerine getirilmesi lâzım gelen şey. Devamını Oku

 • VECİ (E): Güzel, hoş, lâtif. Uygun, münasib. * Bir kavmin büyüğü, reisi. * Hürmetli insan. * Sultan huzuruna girenler. * Makam ve şeref sâhibi. Devamını Oku

 • INİZ: Cimâa kadir olmayan erkek. * Cimâdan safâlı olmayan avret. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar