VECİHÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VECİHÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VECİHÎ: Veche ait. Veche dair.

VECİHÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • VECHE: Yan, taraf. Yüz. Devamını Oku

 • RİYAZİ: Hesap ve hendeseye dair. Matematiğe dair. Devamını Oku

 • SARFÎ: (Sarfiye) Masrafa, sarfa ait, gidere dair. * Gr: Sarf kaidesine dair, gramere ait, dilbilgisiyle ilgili. Devamını Oku

 • FÜNUN-U EKVÂN: Kâinata dair fenler. Âlemlere, vücudlara, keyfiyetlere dair olan fenler. Devamını Oku

 • İHBARNAME: f. Yazılı haber. Yazı ile haber vermek. * Belirli hadiselere dair bilgi olarak, alâkalı olduğu yere verilen yazı. * Bir paranın ödenmesi veya başka bir muamelenin yapılması lüzumuna dair resmi bir daireden gönderilen ihtarnâme. Devamını Oku

 • İBN-İ İSHAK: (Ebu Abdullah Muhammed) Medine’de büyümüştür. Hz. Muhammed’in (A.S.M.) hayatına dair vak’aları derin bir alâka ile toplamağa başladı. Daha so a Mısır’a, oradan da Irak’a gitti. Hi: 151 veya 152 tarihinde Bağdat’ta vefat etti. Siyere dair iki eser vücuda getirmiştir.1. Kitab-ül Mübtedâ ve Kısâs-ul Enbiya. 2. Kitab-ül Magazi. Devamını Oku

 • HİLAFÎ: Hilafa, ihtilafa sebeb olana dair. Devamını Oku

 • HÜKMÎ: Hükme dair. Hükme âit ve müteallik. Bir karara dayanan, itibâri olan. Devamını Oku

 • DEHRÎ: Dehr ve zamana dair ve müteallik. DEHRİYE : Devre ait. Zamana dair ve müteallik. * Âlemin ezelî ve ebedîliğini iddia edip âhirete inanmıyan münkir ve imansız bir fırka. Devamını Oku

 • HARİCÎ: Dışarıya âit olan. İçeriye âit olmayan. Dış ile alâkalı. Ecnebiye âit. * Zorba ve âsi olan. * Seyyid olmadığı halde seyyidlik iddia eden. * Vaktiyle Hazret-i Ali Kerremallâhü veche’ye âsi olan fırka-i dâlle ashabından herbiri. (Bak: Havaric Vak’ası) Devamını Oku

 • BÂHİS: Anlatan. Bahseden. Araştıran. Araştırıcı. * Bir şeye dâir bilgileri içine alan. Bir mes’eleye dair beyanatı ihtiva eden. Devamını Oku

 • ŞİTAÎ: (Şitâiye) Kışa ait. Kışlık. Kışa dair. Devamını Oku

 • MİSALİYYE: Misale dair. Devamını Oku

 • ZÜHDÎ: Zühde ait ve müteallik. Zühde dair. Devamını Oku

 • ZÜHDÎ: Zühde ait ve müteallik. Zühde dair. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar