VASL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VASL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VASL: Âşığın sevdiğine kavuşması. Kavuşmak. * Birleştirmek, ulaştırmak. * Gr: Ulama, ekleme. * Edb: Sözü teşkil eden cümlelerin atıf ve rabt suretiyle birbirine bağlı olarak yazılması usulü ki, buna Sebk-i Mevsul da ta'bir edilir. * Bir kelimenin sonundaki harfi, bir so aki lâfzın sesli harflerle başlayan ilk hecesine birleştirmek.

VASL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ZÜLÂL-İ VASL: Sevdiğine, muhabbet ettiğine kavuşmanın neticesi hâsıl olan tatlılık ve sürur. Devamını Oku

 • NÜVİD-İ VASL: (Nevid-i vasl) Kavuşma müjdesi. Devamını Oku

 • SEBK-İ MEVSUL: Edb: Cümleleri bağlayarak birleştirme tarzı. Devamını Oku

 • İSM-İ MENSUB: Gr: Kelimenin sonuna Türkçede “Li”, Arabça ve Farsçada kelime sessiz harfle bitiyorsa, bir “î”, sesli harfle bitiyorsa; yerine göre sesli harf atılarak veya atılmayarak “î” veya “vî” harfi getirilerek yapılan, nereli ve nereye mensub olduğunu ifade eden isimdir. İstanbullu, İstanbulî; Mekkeli, Mekkî; Konyalı, Konevî; Bağdatlı, Bağdadî… gibi.) Devamını Oku

 • TELFİK: Birleştirme, ekleme. İstif. * Bir yere getirip ulaştırmak. Devamını Oku

 • CEZM: (Cezim) Kat’î karar. Yemin. Kararlaştırmak. * Kesmek. * Niyet. Tahmin. Takdir. * İlzam. * İcâbe. * Gr: Arabçada kelime sonundaki harfi sâkin okumak. Kur’ân-ı Kerim okurken harfleri yerlerine vaz’edip mahrecinden çıkarırken tâne tâne, fesahat, beyan ve teenni ve sükûnet üzere okumak. Devamını Oku

 • FE (FA): (Buna ta’kib edâtı denir) “So a, hemen” mânalarını ifâde için fiillerin başına getirilen edât harfi. (Bak: Harf-i atıf) Bazan mecaz olarak vav yerinde de kullanılır. Devamını Oku

 • CAZİM: Kat’i karar veren. * Gr: Cezmedici, cezmeden. Arabça bir kelimenin başına gelen bazı harfler o kelimenin sonunu sâkin okutur, o harfe de “câzim” denir. Meselâ “Lem yezuk” aslında (Yezuku) idi. Başına “lem” harfi geldiğinden ” Yezuk” diye sâkin okundu.) Devamını Oku

 • REVİY: Edb: Kafiye olan kelimenin son harfi. Şiirde kafiye harfi. Devamını Oku

 • MEVSUL: Erişen. Vasıl olan. * Birleşmiş. Kendine başka şey vasıl olmuş olan. Bitirmiş. Vasledilmiş. Devamını Oku

 • MEVSUL: Erişen. Vasıl olan. * Birleşmiş. Kendine başka şey vasıl olmuş olan. Bitirmiş. Vasledilmiş. Devamını Oku

 • MUZAAF FİİL: Gr: Fiilin kökündeki iki harfin aynısı beraber olan fiil. Medde – Şedde gibi. Başka tâbirle: Fiilin orta harfi ile son harfi (harf-i lâm’ı) aynı harfin tekerrüründen ibaret olan kelime. Devamını Oku

 • TAHRİF: (Harf. den) Harflerin yerini değiştirmek. Bozmak. Kalem karıştırmak. * Kendi menfaati veya başkasının zararı için bir ibârenin mânasını değiştirmek. * Başka tarafa meylettirmek. Devamını Oku

 • MÂ-İ MEVSULE: Buna ism-i mevsul de denir. Kendinden so a gelecek küçük cümleyi daha önce geçen cümleye bağlar. $ (Ketebtu mâ kultü: Söylediğimi yazdım, ne söyledimse yazdım) cümlesinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • FE’FE’: Bir söz söylerken, dile “fe” harfi gelip, her kelimenin başına “fe” getirerek söylemek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar