VÂKIFANE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VÂKIFANE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VÂKIFANE: f. Bilen kimseye yakışır surette, bilerek. Vâkıf şekilde. Anlamak ve bilmek suretiyle.

VÂKIFANE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MAGLUBANE: f. Mağlub olana yakışır surette. Yenilmiş bir kimseye uygun şekilde. Devamını Oku

 • FAHİMÂNE: f. İtibar ve nüfuz sahibi kimseye yakışır şekilde, fahim olana yakışacak surette. Devamını Oku

 • FIKIH: (Fıkh) Derin ve ince anlayış. Bir şeyi, hakkı ile, künhü ile bilmek. İnsanlar arasındaki ilişkilerle ilgili olarak dinî hükümleri ayrıntılı delilleriyle bilmek. Müslümanlar, müslüman olmaları itibariyle Allah’ın emirlerine tâbidirler, uyarlar. Fıkıh ilmi, hangi şartlarda Allah’ın hangi emrinin nasıl uygulanacağını inceler. * Bilmek, anlamak. * Kapalı bir şeyin hakikatına nazarı infaz edebilmek. * Kendisine hüküm Devamını Oku

 • İNAYETKÂRÂNE: f. İnayet edene yakışır surette. Yardım ve iyilikte bulunan kimseye yakışacak şekilde. Devamını Oku

 • İNAYETKÂRÂNE: f. İnayet edene yakışır surette. Yardım ve iyilikte bulunan kimseye yakışacak şekilde. Devamını Oku

 • MUHAKKİKANE: f. Gerçeği ve hakikatı araştıran bir kimseye yakışır surette. Muhakkik olan bir insana yakışacak şekilde. Devamını Oku

 • İKAN: İyi ve yakînen bilmek. * Sağlam bir iş. * Yakin hasıl etmek ve edilmek suretiyle bilmek. Devamını Oku

 • VÂKIF-I ESRAR: Gizli şeyleri, sırları bilen. Devamını Oku

 • TÜLÜV: Tilâvet. * Bir kimseye uyup ardınca gitmek. Devamını Oku

 • VÂZIHAN: Açık olarak. Açıkça. Açık açık. Aşikâr surette. Devamını Oku

 • VÂKIF: Bilen, haber sahibi. Aşina. Bir işten iyi haberi olan. * Vakfeden. * Duran, ayakta duran. Devamını Oku

 • NESAK-I VÂHİD: Tek şekilde, tek tarzda, tek biçimde. Devamını Oku

 • HIDÎVÂNE: f. Bir vezire veya Mısır hıdîvine yakışır şekil ve surette. Devamını Oku

 • BEŞER: (Beşere) İnsan derisinin dış yüzleri. * İnsan. Âdem.(Hem istikrâ-i tâmme ile ve fenlerin tahkikatıyla sabit olmuş ki; mahlûkat içinde en mükerrem, en ehemmiyetli beşerdir. Çünki beşer, hilkat-ı kâinattaki zâhiri esbab ve neticelerinin mabeynindeki basamakları ve teselsül eden illetlerin ve sebeplerin münâsebetlerini aklıyla keşfedip san’at-ı İlâhiyeyi ve muntazam hikmetli icadât-ı Rabbaniyenin taklidini san’atcığıyla yapmak ve Devamını Oku

 • VÂRİDÂT: (Vâride. C.) Kâr, gelir. * Vârid olan. Bir kimseye veya hazineye ait gelir ve paralar. * Hatıra gelen, içe doğan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar