VAKB (VÜKUB) Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VAKB (VÜKUB) kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VAKB (VÜKUB): Duhul etmek, dâhil olmak, girmek. * Kaybolmak.

VAKB (VÜKUB) ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TA’N: Hoş görmemek. Kötülemek. Birisinin ayıp ve kusurlarını beyan etmek. * Küfretmek. * Muhalifin iddialarını çürütmek. * Vurmak. * Duhul etmek, dâhil olmak, girmek. Devamını Oku

 • DÜMUK: Ansızın duhul etmek, birdenbire girmek. Devamını Oku

 • NÜCU’: Yemeğin hazmolup sindirilmesi. * Eser yapmak. * Duhul etmek, girmek. Devamını Oku

 • NÜŞUB: Dühul etmek, girmek, dâhil olmak. * İlgilendirmek, alâkalandırmak, taalluk etmek. Devamını Oku

 • DUHULİYE: Eskiden, satılmak üzere şehir ve kasabalara getirilen her cins ticaret malından alınan vergi. * Bir yere girmek için verilen para. Devamını Oku

 • TEVELLÜC: Dühul etmek, dâhil olmak, girmek. * Vahşi canavarların yatağı. Devamını Oku

 • DEMC: Dühul etmek, girmek. * Mestur olmak, örtünmek. Devamını Oku

 • NÜKUB: Rücu’ etmek, geri dönmek. * Udul etmek, ayrılmak. * (Nekbet. C.) Tâlihsizlikler, şanssızlıklar. Felâketler, musibetler, düşkünlükler. Devamını Oku

 • VÜLUC: Girme, sokulma, duhul etme. Devamını Oku

 • GURUB: Batma, batış. Batıda görünmez olma. Gözden kaybolmak. * Uzaklaşmak. Irak olmak. Devamını Oku

 • VÜKUB: Yavaş yürüme. Devamını Oku

 • VÜCUB: Vâcib ve lâzım olmak. * Sâbit olmak. * Sukut ve vuku. * Sübut ve temekkün cihetiyle lâzım olmak. Bırakılması mümkün olmamak. * Güneşin batması. * Muztarib olmak. Devamını Oku

 • VİKAF: Tevakkuf etmek, vâkıf olmak, durmak. Devamını Oku

 • NUSUL: Huruç etmek, çıkmak. * Dühul etmek, girmek. (Ezdaddandır) * (Nasl. C.) Mızrakların uçlarındaki sivri demirler. Temrenler. Devamını Oku

 • GALL: Girmek, sokmak, akmak. * Boynunu, elini zincir ile bağlamak. * Hâinlik yapmak. Hıyanet etmek. * Ganimet malından hırsızlık etmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar