VÂHİD Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VÂHİD kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VÂHİD: Bir, tek, biricik. Eşi, benzeri, cüz'ü, parçası olmayan Allah (C.C.) Ferid.

VÂHİD ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • VAHDANİYET: Birlik, infirad. Benzeri olmamak. Artmaktan, ayrılmaktan, eksilmekten beri ve münezzeh olmak gibi mânaları ifade eden Allah’ın bir sıfatıdır. Bu sıfatla muttasıf olana Vâhid denir ki; benzeri olmayan; tecezziden, tekessürden beri olan zât demektir. Devamını Oku

 • BÎ-ENBAZ: şeriki ve benzeri ve eşi olmayan, eşsiz. Allah (C.C.) Devamını Oku

 • TERK-İ MÂSİVÂ: Allah’tan gayrısını terk etmek. Allah rızası olmayan işlerden, fâni ve fena dünya işlerinden vazgeçip Allah rızasına yönelmek. Kalbinde Allah sevgisi ve muhabbetinden daha ileri bir sevgi bırakmamak. Devamını Oku

 • TERK-İ MÂSİVÂ: Allah’tan gayrısını terk etmek. Allah rızası olmayan işlerden, fâni ve fena dünya işlerinden vazgeçip Allah rızasına yönelmek. Kalbinde Allah sevgisi ve muhabbetinden daha ileri bir sevgi bırakmamak. Devamını Oku

 • BEDİ’: (Bedia) Eşi, benzeri olmayan. Hayret verici güzellikte olan. * Garib. Acib. * Benzeri olmayan şeyleri vücuda getiren. Kimseye benzemeyen. İcad edici olan. * Hâlık ve Hallak-ı Cihan olan. * Beğenilen. * Yeni bulunmuş ve görülmedik tarzda olan. * Edb: Sözün garib ve güzel olması hâli. Devamını Oku

 • DÜRR-İ YEKTA: f. Benzeri olmayan, tek inci. * Mc: Hz. Peygamber (A.S.M.) Devamını Oku

 • YEKDANE: f. Eşi, benzeri olmayan. Tek. Devamını Oku

 • İBTİDA’: Benzeri olmayan bir şey yaratmak. (Bak: İbdâ’) Devamını Oku

 • BÎ-NAZİR: f. Benzeri olmayan. Nasirsiz. Devamını Oku

 • ADÎM-ÜN NAZÎR: Eşi, benzeri olmayan. Eşsiz. Benzersiz. Devamını Oku

 • CEMAL-İ BÎ-MİSAL: Misâli, benzeri olmayan güzellik. (Bak: Celâl) Devamını Oku

 • NEV’UN MÜNHASIRUN FİŞ-ŞAHS: Nev’i şahsına münhasır. Başka bir benzeri olmayan. Devamını Oku

 • FERİD(E): Benzeri pek nâdir bulunan. Benzeri bulunmayan, yektâ. * Doğrudan doğruya Kur’andan ders alıp ders veren ve kuvve-i kudsiye sahibi olan Evliyaullah. Yalnız ve münferid. * Zamanında eşine rastlanmıyan. Akran ve emsali yok. * Dizilmiş inci. * Bir tane, nefis ve müntehab kıymetli cevher. * Kendi reyi ile hareket eden mağrur kimse. Devamını Oku

 • TENKİH-ÜL MENAT: Menatın, yani illetin ayıklanması. Usul-ü Fıkhın kıyas bahsine ait bir ıstılahtır. Kıyasın dört rüknünden biri olan illetin, diğer benzeri hususiyetlerden ayıklanmasıdır. Şöyle ki: Şâri (Allah C.C.) bir hükmü bir sebebe bina eder. Fakat o illetle beraber hükme te’siri olmayan birçok özellikler de bulunur. Bu yabancı özellikleri ayıklamak ve esas sebebi meydana çıkarmak gerektir. Devamını Oku

 • NEV’İ ŞAHSINA MÜNHASIR: Sadece şahsına benzer çeşit, başka benzeri olmayan. Eşi bulunmaz olan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar