VAFİD Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VAFİD kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VAFİD: (C.: Vüffed - Evfâd - Vüfud) Elçi, temsilci.

VAFİD ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • VÜFFED: (Vâfid. C.) Temsilciler, elçiler. Devamını Oku

 • ZÜVAF: Tez, hızlı, seri. Devamını Oku

 • VAFİH: Kilise kayyımı. Devamını Oku

 • SÜVAF: Fena, helâk, mahvolma. * Hayvanların ölümü. Devamını Oku

 • VAFİR(E): (Vefret. den) Bir çok, bol, çok. * Edb: Aruz kalıplarından bahr-ı rabi’nin ismidir. Devamını Oku

 • VAFİR(E): (Vefret. den) Bir çok, bol, çok. * Edb: Aruz kalıplarından bahr-ı rabi’nin ismidir. Devamını Oku

 • DİLHAS (DÜLÂHİS): Arslan. Çeri kimse. Devamını Oku

 • HALİD BİN VELİD: Câhiliye devrinde Kureyş eşrafındandı. Hudeybiye muahedesinden so a Müslüman oldu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, kendisine Seyfullah namını vermiştir. Çok kahraman bir gazi idi. Suriye, Filistin, Şam gibi yerler onun himmeti ile feth olunmuştur. 18 Hadis-i şerif nakletmiştir.Hicri 21 senesinde Suriye’de dar-ı bekaya göçerken: “Bunca muharebelerde bulunup bu kadar yaralar almış olduğum halde, Devamını Oku

 • GARİB-ÜD DİYÂR: Memleketin yabancısı. Devamını Oku

 • DİBS (DİBİS): Pekmez. Hurma pekmezi. Bal. * Çok cemaat. Devamını Oku

 • DÂD U SİTED: Alış veriş. Devamını Oku

 • RABB-ÜD DÂR: Ev sâhibi. Devamını Oku

 • YEVM-İD DİN: Din günü, ceza günü, mâneviyat günü.(…Nasıl dünya; maddiyat ve maddî harekâtın ve amellerin günüdür. Elbette o harekâtın neticelerini ve o hizmetlerinin ücretlerini ve o maneviyatın semeratlarını, belki o fâniyat ve zailâtın bâki ve dâimî eserlerini ve âlem-i misal sinemasıyla ve fotoğrafıyla alınan umum o fâniyat ve zaillerin sahife-i amellerini gösterecek ve neşredecek bir Devamını Oku

 • ZEYN-ÜD DİN: Dinin süsü, dinin zineti. Devamını Oku

 • GIYAS-ÜD DİN: Dinin intişar etmesine yardımı dokunan kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar