UTTEL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

UTTEL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

UTTEL: Üzerinde ziynet eşyası olmayan kadınlar.

UTTEL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • GAZEL: Tek kişinin özel bir ahenkle okuduğu manzume. (Aşk ve nefis gibi hislere ait olup, anlamı dine aykırı olursa ve kadın sesi ile câiz değildir.) * Edb: Klâsik şark şiirlerinin en çok kullanılan ve (5-15) beyitlik şekil. * Sonbaharda ağaç üzerinde kuruyan yapraklar. * Ceylân. * Lâtif şey. * Güzel kadınların bahsi ve medhi. * Devamını Oku

 • FETH-İ İSLÂM: Tuna nehri üzerinde Kladova kasabası yakınlarındaki bir kalenin adı. * İslâmların fethetmesi. Devamını Oku

 • SATRANÇ: 32 taşla, 64 haneli bir tahta üzerinde, iki kişi arasında muhakemeye dayanılarak oynanan ve meşru olmayan bir oyundur. Devamını Oku

 • HANÎRE: (C.: Hanâyir) Parmak başlarındaki boğum. * Kadınların yün ve pamuk attıkları yay. * Kirişi olmayan yay. Devamını Oku

 • IKTAAT: (Iktâ. C.) Sahibi olmayan ve üzerinde imaret eseri olmıyan yerlerden olup, ulülemr tarafından istihkak sahibine imar ve inşa etmesi için tahsis olunan arazi. Devamını Oku

 • TAFV: Bir şeyin batmayıp su üzerinde kalması. * Ağaç üzerinde yaprağın belirmesi. * Bir işe girmek. * Hayvanın tepe üzerine çıkması. * Ceylânın koşması. Devamını Oku

 • TAFV: Bir şeyin batmayıp su üzerinde kalması. * Ağaç üzerinde yaprağın belirmesi. * Bir işe girmek. * Hayvanın tepe üzerine çıkması. * Ceylânın koşması. Devamını Oku

 • MEVZU’: Bahis. Üzerinde durulan mes’ele. * Aşağılanmış olan. * Konulmuş. Vaz olunmuş. * Uydurma. Doğru ve hakikat olmayan. * Geçer olan, muteber, işlemekte olan, câri. Devamını Oku

 • ZETT: Ziynet, süs. Devamını Oku

 • ZEHNA’: Düzgün. * Süs, ziynet. Devamını Oku

 • RUSDE: (C.: Risâd) Ziynet, süs. Devamını Oku

 • ZEHRE: (C.: Ezhâr) Çiçek. * Beyaz, berrak. Süs, ziynet. Devamını Oku

 • SEHANE: Heyet. * Süs, ziynet. * Renk. Devamını Oku

 • MÜNEMNİM: Ziynet verici, süslendirici. Devamını Oku

 • DEVS: Ziynet etmek, süslemek. * Bir şeyi ayağı ile basıp çiğnemek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar