USUL-Ü ERBAA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

USUL-Ü ERBAA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

USUL-Ü ERBAA: (Bak: Edille-i erbaa)

USUL-Ü ERBAA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • EDİLLE-İ ERBAA: (Edille-i şer’iye) Fık: Fıkıh ilminin istinad ettiği deliller: Kitab (yani Kur’an-ı Kerim’deki deliller), sünnet, icma-ı ümmet ve kıyas-ı fukaha. (Usul-ü erbaa ve edille-i asliye tabirleri de aynı mânada kullanılır.) Devamını Oku

 • EDİLLE-İ ŞER’İYE: (Bak: Edille-i erbaa) Devamını Oku

 • EDİLLE-İ ASLİYE: (Bak: Edille-i erbaa) Devamını Oku

 • İLM-İ USUL: Delillerden hüküm nasıl çıkarıldığını öğreten ilim. (Usul-ü fıkıh, Usul-ü şeri’at veya hikmet-i teşriiye de denir.) Devamını Oku

 • USULİYYUN: Fıkıh usulüyle uğraşan İslâm âlimleri. Usul-ü Fıkıh müellifleri. Devamını Oku

 • ERBAA: Dört. Devamını Oku

 • CİHÂT-I ERBAA: Dört cihet. Devamını Oku

 • HULEFÂ-İ ERBAA: (Hulefa-i Râşidîn) (Bak: Çâr-yâr) Devamını Oku

 • CEVANİB-İ ERBAA: Dört taraf. Devamını Oku

 • A’MÂL-İ ERBAA: Mat: Dört işlem. (Toplama, çıkarma, çarpma, bölme.) Devamını Oku

 • A’MÂL-İ ERBAA: Mat: Dört işlem. (Toplama, çıkarma, çarpma, bölme.) Devamını Oku

 • ETRAF-I ERBAA: Dört taraf. (Sağ, sol, ön, arka.) Devamını Oku

 • ANÂSIR-I ERBAA: Dört unsur: Toprak, hava, su, nur (veya ateş). Devamını Oku

 • FUSUL-Ü ERBAA: Dört fasıl olan, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimleri. Devamını Oku

 • MEVASİM-İ ERBAA: Dört mevsim. Rebi’ (İlkbahar), Sayf (Yaz), Harif (Sonbahar), Şitâ (Kış). Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar