ÜMM-ÜL VELED Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÜMM-ÜL VELED kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÜMM-ÜL VELED: Huk: Çocuğunun kendi efendisinden olduğunu söyleyen çocuk doğurmuş cariye.

ÜMM-ÜL VELED ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • VELED-İ SULBÎ: Öz oğul, evlenmekle hâsıl olan kendi soyundan gelen çocuk. Devamını Oku

 • VELED: Erkek çocuk. Oğul. Çocuk. * Döl, yavru. Devamını Oku

 • VELEDİYET: Birisinin evlâdı olma hâli. Çocuk oluş. Devamını Oku

 • VELED-İ MANEVÎ: Evlâdlığa kabul edilen, âhiret evlâdı. Bir hocanın talebesi. Mürid. Devamını Oku

 • VELEDİYET AKİDESİ: Hristiyanlıkta bir bâtıl akide. (Bak: Teslis)(İslâmiyet, tevhid-i hakiki dinidir ki; vasıtaları, esbabları ıskat ediyor. Enaniyeti kırıyor, ubudiyet-i hâlisa te’sis ediyor. Nefsin rububiyetinden tut, tâ her nevi rububiyet-i bâtılayı kat’ediyor, reddediyor. Bu sır içindir ki; havastan bir büyük insan tam dindar olsa enâniyeti terketmeye mecbur olur. Enaniyeti terketmiyen, salâbet-i diniyeyi ve kısmen de dinini Devamını Oku

 • VÜLEYD: (Veled. den) Küçük çocuk. Devamını Oku

 • MENBUZ: Piç. Veled-i zinâ. * Hemen doğmasını müteakib bir yere atılmış çocuk. Devamını Oku

 • ÇERAG-ÇEŞM: f. Evlat, çocuk, veled, insan yavrusu. Devamını Oku

 • ÇERAG-ÇEŞM: f. Evlat, çocuk, veled, insan yavrusu. Devamını Oku

 • FİRAŞ-I SAHİH: Fık: Nikâh ve mülk-i yemine müstenid bulunan istifraş. Mülk-i yemin, bir kimsenin temellükünde bulunan cariye demektir. Binaenaleyh bu iki şarta dayanan istifraştan, meydana gelecek çocuk, varis addolunur. Ancak, cariyeyi istifraşta husule gelen çocuğun kendisinden olduğunu müstefrişin söylemesi lâzım gelirdi. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • LİKHA: Yeni doğurmuş ve sağılır deve. Devamını Oku

 • LÜHUSA: Yeni doğurmuş kadın. Henüz yataktan kalkmamış kadın. Bu hâl 9 ilâ 40 gün kadar devam eder. Devamını Oku

 • MEHBEL: Rahim sonu. (Veled yatağı derler) * Veled yolu. Devamını Oku

 • FERZEND: (C.: Ferzendân) f. Yavru. Çocuk. Veled. Devamını Oku

 • HARFİYE: Kendi başına müstakilen bir mânası ve te’siri olmadığı halde, kendi cinsinden bir topluluğun içinde olduğu zaman ancak bir vazife gören şeylere denir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar