ÜMENA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÜMENA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÜMENA: Emin kimseler. Eminler. Emniyet sahibleri.

ÜMENA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MENA: İki rıtıl. (İkiyüz altmış dirhem) Devamını Oku

 • MENAİF: Dağların sivri tepeleri. Devamını Oku

 • MENAİR: (Menâvir) Minâreler. * Nur yerleri. * Alâmet. Devamını Oku

 • MENAİH: (Menâhe. C.) Ölü için ağlanacak yerler. Mâtemhâneler. Devamını Oku

 • MENAÎ: (Men’â. C.) Ölüm haberleri. Vefat haberleri. Kötü haberler. Devamını Oku

 • İ’TİMAN: Emniyet etme, emin bulunma. Devamını Oku

 • ME’ZUNÎN: (Me’zun. C.) Mezunlar. İzin almış kimseler. Salâhiyetliler. İcâzet sahibleri. Diplomalılar. Devamını Oku

 • ASHÂB-I MEYMENE: Dinen ihtiram mevkiinde bulunan yüksek haysiyet sahibleri. Hayırlı kimseler. Devamını Oku

 • AMİNEN: Emniyet ve huzur içinde, selâmetle, emin olarak. Sağlam olarak. Devamını Oku

 • ME’MUN-ÜL ÂKİBE: Akibetinden emin. Sonu emin, korkusuz. Devamını Oku

 • SELAM: Ayıplardan, âfetten sâlim oluş. Selâmet, emniyet. Sulh. Asâyiş. Bütün korktuklarından emin olma. * Allah’ın (C.C.) rızasına erişmek için mü’minlerin birbirlerine yaptığı dua. Mü’minler birbirleriyle karşılaştıklarında büyük küçüğe; yürüyen durana; azlık çokluğa; hayvan veya vasıta üzerinde olan yerde yürüyene; yüksekteki aşağıdakine “Selâmün aleyküm” der. Selâmı alan “Ve Aleykümüsselâm ve Rahmetullâhi ve Berekâtühu” diyerek cevap verir. Devamını Oku

 • ULÜ-L ELBAB: Akıl sâhibleri. Düşünebilenler. Akl-ı selim sahibleri. Devamını Oku

 • MUKTEDİRÎN: (Muktedir. C.) İktidar sahibleri. Muktedirler, gücü yetenler. Devamını Oku

 • EMCAD: (Mecid. C.) şeref, onur ve haysiyet sahibleri. Devamını Oku

 • SİKAT: (Sika. C.) İnanılır kimseler. İtimad edilen, kendilerine güvenilen kimseler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar