ULUM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ULUM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ULUM: (İlm. C.) İlimler, bilgiler.

ULUM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ULUM-U ŞETTÂ: Dağınık bilgiler, çeşit çeşit ilimler. Devamını Oku

 • ULUM-U ÂLİYE: (Âlet. den) Âlet ilimleri. (Gramer, sarf, nahiv, belâgat ve mantık gibi.)(Ulum-u medarisin tedennisine ve mecrayı tabiiden çevrilmesine bir sebeb-i mühim budur: Ulum-u âliye $ maksud-u bizzat sırasına geçtiğinden, ulum-u âliye $ mühmel kaldığı gibi, libas-ı mânâ hükmünde olan ibare-i Arabiyenin halli, ezhanı zaptederek, asıl maksud olan ilim ise tebeî kalmakla beraber ibareleri bir Devamını Oku

 • ULUM-U HAFİYE: Gizli ilimler. Ancak veraset-i Nübüvvet muhakkiklerince veya bir kısım hakikatların esrarına vakıf âlimlerce bilinen ilimler.(İlm-i Cifrin mühim bir düsturu ve ulum-u hafiyyenin mühim bir anahtarı ve bir kısım esrar-ı gaybiyye-i Kur’aniyyenin mühim bir miftahı tevafuktur. M.) Devamını Oku

 • ULUM-U BEDİİYE: (Bak: İlm-i bedi’) Devamını Oku

 • EŞTAT-I ULUM: İlimlerin nevi’leri, çeşitleri. Devamını Oku

 • ULUM-U SİYASİYE: Siyasî ilimler. Devamını Oku

 • ULUM-U MÜTEÂREFE: Herkesin bildiği ve tanınmış olan ilimler. Devamını Oku

 • ULUM-U KEVNİYE: Kâinatın ilmi. Yaratılışa dair olan ilimler. Devamını Oku

 • ULUM-U KEVNİYE: Kâinatın ilmi. Yaratılışa dair olan ilimler. Devamını Oku

 • ULUM-U NAZARİYE: Yalnız görüş halinde kalmış, tatbikata konulmamış ilimler, teoriler. Devamını Oku

 • ULUM-U BEDİHİYYÂT: Delil ve isbatına lüzum görülmeyip kolaylıkla bilinen ilimler. (Bak: Kaziye-i bedihiyye) Devamını Oku

 • ULUM-U NAKLİYE: Hadis, tefsir, fıkıh gibi ve mukaddes kitaplardan nakil olunan ve rivâyet üzerine kurulmuş olan ilimler. Devamını Oku

 • ULEMA-ÜS SÛ’: Kötü âlimler. Dünya için âhiretini unutan âlimler. Dünyayı dine tercih eden âlimler. Menfaat için hakikatı örten âlimler. Devamını Oku

 • TEKNOLOJİ: Fr. Teknik bilgiler. Matematik, Kimya ve Fizik ilminden elde edilen bilgiler. Devamını Oku

 • ULEMA-İ ZÂHİR: Kur’an-ı Kerimin zâhir mânâsına göre hakikatları değerlendiren âlimler. Şeriatın mâna ve esrarından daha çok, zâhirini ve hükümlerini bilen âlimler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar