ÜKEL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÜKEL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÜKEL: (Ükle. C.) Lokmalar.

ÜKEL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KELÂL-BAHŞ: f. Sıkıcı, yorucu. Yorgunluk getiren. Devamını Oku

 • İRCA-İ KELÂM: Sözü yine maksada çevirme ve getirme. Devamını Oku

 • İRAD-I KELÂM: Söz irad etme, söz söyleme. Devamını Oku

 • EHL-İ KELÂM: (Bak: Mütekellimîn) Devamını Oku

 • İLM-İ KELÂM: Cenab-ı Hakk’ın zât ve sıfatlarından ve nübüvvet ve itikada ait mes’elelerinden İslâmî esaslar dairesinde bahseden ilim. Usul-üd din de denir. Bu hususlara çalışan İslâm allâmelerine “Mütekellimîn” denir. Devamını Oku

 • İ’LA-YI KELİMETULLAH: Allah kelâmının, İslâmiyetin ulviyetini ve hakikatlarının kıymetini bildirmek ve yaymak. Hakaik-ı Kur’âniye ve imâniyenin neşir ve tâmimine cehd ile çalışmak.(Bu zamanda her bir mü’min i’lâ-yı Kelimetullah ile mükelleftir. H.)(Eskiden beri i’lâ-yı Kelimetullah ve beka-yı istiklâliyet-i İslâm için farz-ı kifâye-i cihadı deruhde ile, kendini yek-vücud olan Alem-i İslâma fedaya vazifedâr ve hilâfete bayrakdar görmüş Devamını Oku

 • KELİM: (Kelime. C.) Kelimeler, kelâmlar, lâkırdılar. Devamını Oku

 • KELÂM-I NEFSÎ: Cenab-ı Hakk’ın lâfz, harf ve ses olmayan zâtî kelâmı. İçten konuşma. Devamını Oku

 • KELÂLET: Yorgunluk. Bitkinlik. Usançlık. * Bıçak ve kılıç gibi şeylerin kesmez olması. * Akrabalığı uzak olanlar. (Amcazâdeler topluluğu gibi). * Kör ve kesmez olan. Devamını Oku

 • KELİMAT: (Kelime. C.) Kelimeler, kelâmlar, sözler. Devamını Oku

 • KELÂM-I AHSAR: En kısa ve veciz söz. Devamını Oku

 • KELÂNÎ: (Kilâet. den) Sakladı ve beni muhafaza etti veya eder, (meâlinde). Devamını Oku

 • KELÂM-I MUDARÎ: Arab kabilelerinden Mudar Kabilesinin konuştuğu Arapça. Kur’an-ı Kerim bu lehçe üzerine nâzil olmuştur. En fasih Arapça’dır. Devamını Oku

 • KELÂMÎ: Söz ve kelâma ait. Sözle alâkalı. Devamını Oku

 • KELİME-İ HAMKA: Ahmakça söz. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar