UKBA-İ FERDA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

UKBA-İ FERDA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

UKBA-İ FERDA: f. Gelecek olan âhiret. Yarınki devir.

UKBA-İ FERDA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • UKBA: Âhiret, öbür dünya, bâki olan âlem. * Ceza. Devamını Oku

 • HANE-İ FERDA: Ahiret. Devamını Oku

 • FERDA: f. Yarın. Bugünden so aki gün. * Arabçada: Bir olarak. Tek olarak. Devamını Oku

 • FERDEN-FERDA: Tek tek, fert fert. Devamını Oku

 • FASL-I ZAMANIN SAHİFE-İ SELÂSESİ: Geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman. * Asr-ı saadetten evvelki devir, Asr-ı saadet ve ondan so aki zamanlar. Devamını Oku

 • MÜSTAKBEL: Karşılanan, istikbâl edilen, önde bulunan. İlerdeki, gelecek. * Gelecek zaman. Devamını Oku

 • KAB: Çok eski devir silâhlarından olan yayın kabzası (tutacak yeri) ile köşesi arasındaki mesafe, her “yay” da “iki kab” olan miktar. Devamını Oku

 • ZÂD-I ÂHİRET: Âhiret için hazırlık. Âhiret azığı. İbadet ve sâlih amel. Devamını Oku

 • ASTRONOMİ: yun. Kozmoğrafya. Gök ilmi. Felekiyat.Astronomi ilmi dünyanın birgün hareketinin duracağını; coğrafya, karaların alçalarak dünyanın sularla kaplanacağını, iklimin değişerek canlılar için yaşanmaz hâle geleceğini; fizik, güneşin birgün söneceğini, kâinattaki enerjinin artık kullanılamaz, işe yaramaz hâle geleceğini, kâinatın öleceğini açıklamaktadır. İnsanların yaşanmaz hâle gelecek dünya ve güneş sisteminden başka sistemlere göç edeceklerini hayâl etsek bile, kâinatın Devamını Oku

 • ECEL-İ MEV’UD: Mukadder olan ölüm. şüphesiz gelecek olan ölüm. Devamını Oku

 • EFLATUNİYE: Eflâtuna göre olan felsefe, düşünüş (Plâtonizm). Çok ileri veya parlak devir. Devamını Oku

 • ATİ: Önde. Aşağıda. So a. Vâki olan. Gelecek zaman. Devamını Oku

 • İHTİYATÎ: İhtiyatla alâkalı. Gelecek zamana ait olan. Devamını Oku

 • BÜLGAT: Geçinmeye kâfi gelecek kadar olan şey. Devamını Oku

 • SÜBUTÎ: Varlığı kat’iyyen isbat edilene ait. Müsbet, isbatlı olan. (Bak: İman-ı bil-âhiret) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar