UKAR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

UKAR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

UKAR: şarap. * Lüks mobilya.

UKAR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • JARDİNİYER: Fr. Salonlara süs için konulan ve içine çiçek ekilmek üzere bir sandığı bulunan bir mobilya. Devamını Oku

 • ARABİYYAT: (Arabiyyet. C.) Arapçaya dâir ilimler, kitab veya fikirler. Arap edebiyatı. Devamını Oku

 • ARABİYYET: Arapça ile ilgili olan (İlim, fikir veya kitap). Arap edebiyatı. Devamını Oku

 • MEŞRUBAT: İçilen şeyler. Herhangi bir içilecek şey. Şarap. (“Hamr” denen içkiye de şarap denir.) Devamını Oku

 • MEY-FÜRUŞ: f. Şarap satan, meyhâneci, şarapçı. Devamını Oku

 • KAMUS-İ ARABÎ: Arapça lügat kitabı, Arapça sözlük. Devamını Oku

 • HAREKE: Arapça harflerin u, e, i şeklinde okunacağını gösteren işaretler. (Zamme “ötre” fetha “üstün” kesre “esre” (gibi) * Hareket lafzının Arapça terkibde aldığı şekil. Devamını Oku

 • KELÂM-I MUDARÎ: Arab kabilelerinden Mudar Kabilesinin konuştuğu Arapça. Kur’an-ı Kerim bu lehçe üzerine nâzil olmuştur. En fasih Arapça’dır. Devamını Oku

 • HUM: f. Küp. * Şarap küpü. İçine şarap doldurulan küp. Devamını Oku

 • MASDAR-I CA’LÎ: (Mec’ul) yapma olan masdar. Arapçada, bazı isim ve sıfatların sonlarına (-iyyet) ilâve edilerek yapılır. Meselâ: İnsan: İnsaniyyet, Şâir: Şâiriyyet. Câhil: Câhiliyyet. Merbut: Merbutiyyet gibi.Arapça veya Farsça kelimenin sonuna (-îden) eki getirilerek yapılır. Meselâ: Cenk. den, Cengîden: Cenk etmek. Fehm. den, Fehmîden: Anlamak.Taleb. den, Talebîden: istemek. Devamını Oku

 • ULK: şarap. Devamını Oku

 • HUN-İ CÂN: şarap. Devamını Oku

 • MÜL: f. şarap. Devamını Oku

 • MEY-KEŞ: f. İçki içen, şarap içen. Devamını Oku

 • TİŞRAB: Şarap içmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar