UDHİYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

UDHİYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

UDHİYE: Cenab-ı Hakk'ın rızası için kurban niyetiyle kesilen hayvan.

UDHİYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • UDHİYE: Cenab-ı Hakk’ın rızası için kurban niyetiyle kesilen hayvan. Devamını Oku

 • AKİKA: Yeni doğan bir çocuğun başındaki ana tüyü. Yahut böyle bir çocuk için Cenab-ı Hakk’a şükür niyetiyle kesilen kurbanın adı. Bu kurbana “Nesike” de denir. Devamını Oku

 • KURBAN: Allah’ın rızasını kazanmağa sebep olan şey. * Etleri, fakirlere parasız olarak dağıtılmak niyetiyle farz, vâcib veya sünnet olarak kesilen koyun, keçi, deve, sığır.. gibi hayvan. * Bir maksad uğrunda feda olma. * Beylerin ve meliklerin yakınlarından olan kimse. Devamını Oku

 • DUHYE: Kuşluk vakti kesilen kurban. Devamını Oku

 • NESİKE: Hak yoluna kesilen kurban. * Altın veya gümüş külçesi. (Bak: Akika) Devamını Oku

 • MEZBUH: Kesilen. Zebhedilen. Boğazlanmış. * Kurban edilmiş. Devamını Oku

 • MEVHİBE-İ İLÂHİYE: Cenab-ı Hakk’ın ihsan ve hediyesi. Devamını Oku

 • İSMAİL (A.S.): Peygamberlerdendir. İbrahim’in (A.S.) oğludur. Küçükken İbrahim’e (A.S.), oğlunu Allah için kurban etmesi emredildi. Halilullah olan İbrahim, İsmail’i (A.S.) kurban etmek isterken Cenab-ı Hak koç gönderdi. Mu’cize zâhir oldu. Bıçak İsmail’i kesmedi, yerine koç kurban edildi. Resul-i Ekrem’in (A.S.M.) de ceddi olan İbrahim ve İsmail (A.S.)lar Kâbe’yi yeniden inşâ ettiler. (Bak: Kâbe, İbrahim (A.S.) Devamını Oku

 • KUDRET-İ KÜLLİYE: Cenab-ı Hakk’ın küllî ve mutlak olan kudreti. Devamını Oku

 • KARABİN: (Kurban. C.) Kurbanlar. Allah için kesilen koyun, sığır ve deve gibi hayvanlar. Devamını Oku

 • LAŞE: Cife. Kokmuş et parçası. * Fık: Karada yaşayıp boğazlanmaksızın ölen veya şer-i şerife uygun olmayan şekilde kesilen kanlı hayvan ve bunların tabaklanmamış (dibagat edilmemiş) derileri. * Yenilmesi şer’an haram olan ölmüş hayvan. * Zayıf ve cılız hayvan. * Mc: Kıyıda kalmış kayık veya gemi teknesi. Devamını Oku

 • KELİMULLAH: “Cenab-ı Hakk’ın hitab eylediği zat” (meâlindedir). Hazret-i Musa’nın (A.S.) bir ünvanıdır. Çünkü O, Tur-u Sina’da Cenab-ı Hakk’ın kelâmını, hitabını duymak mazhariyetine erişmiştir. * Resul-i Ekrem (A.S.M.) mi’rac-ı şerifinde Cenab-ı Hak ile tekellüme mazhar olduğundan bir ismi de Kelimullah’tır. Devamını Oku

 • SIFÂT-I FİİLİYE: Cenab-ı Hakk’a (C.C.) mahsus fiilî sıfatlar. (İhyâ, icad, in’âm, tasvir, tezyin, terzik… gibi) Devamını Oku

 • İN’AMAT-I KÜLLİYE: Bütün in’amlar. Cenab-ı Hakk’ın mahlukata, hususan insanlara hadsiz nimetler ihsan etmesi. Devamını Oku

 • SIFÂT-I İLÂHİYE: Allah’a aid sıfatlar. Kendisini ve mânasının zıddını Cenab-ı Hakk’a nisbet caiz olan vasıflar. (Rıza, Rahmet, Gazab… gibi) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar