TURFANDA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TURFANDA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TURFANDA: Mevsiminden önce yetiştirilen meyve veya sebze.

TURFANDA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TERFEND: (Terfende) f. Turfanda. Mevsiminden önce yetiştirilmiş meyve veya sebze. Devamını Oku

 • KABZIMAL: Meyve ve sebze yetiştiricileriyle, satıcı arasındaki aracı. Devamını Oku

 • BEYARE: f. Kısa boylu ve bodur olarak yerde yetişen nebat, meyve ve sebze. Kavun, karpuz, kabak…gibi. Devamını Oku

 • BEYARE: f. Kısa boylu ve bodur olarak yerde yetişen nebat, meyve ve sebze. Kavun, karpuz, kabak…gibi. Devamını Oku

 • NEVBER: f. Turfanda meyve. * Memeleri yeni belirmeye başlamış kız. Devamını Oku

 • BÂŞÛRE: (C.: Bevâşir) Yeni yetişmiş, turfanda olan nesne. Devamını Oku

 • MEBKALE: (C: Mebâkıl) Sebzevat yetiştirilen yer. Devamını Oku

 • PERVERİŞYÂB: f. Beslenen. * Terbiye edilen, terbiye gören, eğitilen, yetiştirilen. Devamını Oku

 • NİZAM-I CEDİD: Yeni nizam. Osmanlı Devletinde III. Sultan Selim zamanında yeni nizamla yetiştirilen bir askerî teşkilât. Devamını Oku

 • MAALİYAT: İnsan aklının yetişemediği veya zor yetiştiği yüksek fikir ve derin bilgiler. Devamını Oku

 • İÇ OĞLANI: t. Saray hizmetine alınıp devletin çeşitli makamlarına namzed olarak yetiştirilen gençler. İç oğlanı, Yıldırım Bayezid zamanında yeni teşekküle başlayan saray hizmetlerinde bulunmak üzere yeniçerilik için toplanan devşirmelerden ayrılmak suretiyle meydana getirilmiş ve bu usûl so adan yapılan kanunla devam edip gitmiştir. Devamını Oku

 • SECDE-İ TİLÂVET: Kur’an okurken veya dinlerken secde âyeti dinlenir veya okunursa secdeye kapanmak vâcibdir. Okuma secdesi mânasiyle bu isim verilmiştir. Abdestli ve bulunduğu yer temiz olmak şartiyle kıbleye müteveccihen secde edilir. (Kur’an-ı Kerim’de, 7, 13, 16, 17, 19, 22, 25, 27, 32, 38, 41, 53, 84 ve 96. Surelerde olmak üzere 14 yerinde secde âyeti Devamını Oku

 • SAFRİYE: Güz mevsiminden önce biten ot. Devamını Oku

 • MÜTECENNİ: Meyve devşiren, meyve toplayan. * Birine suç isnad eden, iftira atan. Müfteri. Devamını Oku

 • KEVAR(E): f. Meyve veya üzüm küfesi. * Bal arısı gömeci, petek. * Geceleri havada peyda olan bulut. Sis. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar