TEZKİK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEZKİK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEZKİK: Davarın derisini hilâf-ı âdet üzerine başı tarafından yüzmek.

TEZKİK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TEZKİYE-İ NEFS: Nefsini temiz bilmek. Kusuru üzerine almamak. Nefsini kusursuz addetmek. * Nefsi kötü şeylerden temizlemek, hayra yöneltmek. Devamını Oku

 • TEZKİRE: (Bak: Tezkere) Devamını Oku

 • TEZKİT: Doldurmak. Devamını Oku

 • TEZKİN: Teşbih etmek, benzetmek. Devamını Oku

 • TEZKÂR: (Tizkâr) Zikretme, hatırlatma, anma, yâdolunma. Devamını Oku

 • TEZKİR-İ MÜSELLEMÂT: Müsellematı, hakikat olduğu aşikâr bilinen şeyleri, hususları hatırlatmak, tekrar etmek.(Talim-i nazariyattan ziyade tezkir-i müsellemâta ihtiyaç var. S.) Devamını Oku

 • TEZKİR: Hatırlatma. * Vazifeyi veya Cenab-ı Hakk’ın emirlerini hatırlatma. Vaaz ve nasihat etme. Tenbih ve ikaz etme. * Gr: Bir kelimeyi müzekker kılmak. Devamını Oku

 • TEZKİYE: Tamam etmek. * Boğazlamak. * İhtiyarlamak. * Ref’etmek. (Lügatta zebhetmek, yani boğazlamak mânasınadır. Bu maddenin aslı, lügatta bir tamamlanmak mânasıyla beyan olunuyor. Nitekim ateşin parlamasına “zeku-zekâ-zekâ'” denilir ki, tamam iştial etmektir. Kezâlik fehme “zekâ” denilir ki, tamam-ı fehim demektir. So a sinnin “yaşın” kemâline zekâ denilir ki, şebabın nihayetine gelip tamam olması demektir. İşte Devamını Oku

 • NEŞNEŞE: Koyun derisini yüzmek. * Zırh sesi. * Su kaynarken ötüp ses çıkmak. Devamını Oku

 • İSİMLİK: Tar: Saraylılar tarafından gönderilen hediyelik şeylerin kimin tarafından gönderildiğini belirten adres pusulası. Devamını Oku

 • NATİHA: (C.: Netâyıh) Başka davar tarafından boynuzlanıp öldürülmüş olan davar. Devamını Oku

 • NATİHA: (C.: Netâyıh) Başka davar tarafından boynuzlanıp öldürülmüş olan davar. Devamını Oku

 • NATİHA: (C.: Netâyıh) Başka davar tarafından boynuzlanıp öldürülmüş olan davar. Devamını Oku

 • VEGİK: Davar yürürken karnından çıkan ses. Devamını Oku

 • İŞARET-İ ÂLİYE: Tar: Şeyh-ül islâm, defterdar ve yeniçeri ağası gibi maiyyet memurlarından biri tarafından yazılan takrir veya ilam üzerine sadrazamın kabul veya red şeklinde yazdığı yazı. * Sadaret makamından çıkan emirler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar