TEZBİH Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEZBİH kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEZBİH: Çok boğazlatmak.

TEZBİH ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TEZBİL: (Toprağı) gübreleme. Devamını Oku

 • TEZBİB: Bir şeyin içine kuru üzüm koyma. * Yaş meyveyi kurutma. Devamını Oku

 • TEZBİR: (C.: Tezbirât) (Zebr. den) Yazma veya yazılma. * Bez kenarına saçak yapmak. Devamını Oku

 • HÂHİŞGERAN (HÂHİŞKERÂN): f. Hâhişgerler, istekliler, tâlibler. Devamını Oku

 • HÂHİŞGER (HÂHİŞKER): f. Arzulayan. İsteyen. İstekli. Devamını Oku

 • TERCİH BİLÂ MÜRECCİH: Hiç bir üstünlük sebebi yok iken birbirine eşit iki şeyden birisini diğerine üstün tutmak. Devamını Oku

 • HİKMET-İ İLÂHİYE: Allah’ın hikmeti. Mahlûkatın yaratılışında Allah’ın gayeleri. Devamını Oku

 • TEŞHİR-İ SİLÂH: Silâh çekme. Devamını Oku

 • MEŞİET-İ HÂSSA-İ İLÂHİYYE: Allah’a ait, O’na mahsus meşiet, dilek, arzu ve işler. Devamını Oku

 • HİDBAR (HİDBÎR): (C.: Hadâbir) Zayıflığından arkasında eti kurumuş deve. Devamını Oku

 • HÂCEGÂN-I DİVAN-I HÜMAYUN: Eskiden devlet dairelerindeki yazı işlerinin başında ve bir takım mühim memuriyetlerde bulunanlar hakkında kullanılan bir tâbirdi. İkinci Mahmud zamanında yenilikler yapılıp memuriyete mahsus rütbeler ihdas olunurken hâcegânlık da rütbe sayılmış ve bunlara ait nişanla, resmi günlerde giyecekleri elbise de tâyin olunmuştu. Bu suretle hâcegân-ı divân-ı hümâyun tâbiri de tarihe karışmıştı. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • HÂCEGÂN-I DİVAN-I HÜMAYUN: Eskiden devlet dairelerindeki yazı işlerinin başında ve bir takım mühim memuriyetlerde bulunanlar hakkında kullanılan bir tâbirdi. İkinci Mahmud zamanında yenilikler yapılıp memuriyete mahsus rütbeler ihdas olunurken hâcegânlık da rütbe sayılmış ve bunlara ait nişanla, resmi günlerde giyecekleri elbise de tâyin olunmuştu. Bu suretle hâcegân-ı divân-ı hümâyun tâbiri de tarihe karışmıştı. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • HÜVE HÜVESİNE: (Türkçe bir tabirdir) Noktası noktasına, hiç değişiklik yapmadan, aynen. Devamını Oku

 • HÜZZÜ’ (HÜZÂE): Maskaralığa almak. Devamını Oku

 • HİZFER (HİZFÂR): (C.: Hazâfır) Taraf. Nâhiye. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar