TEVFİK-İ İLÂHÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEVFİK-İ İLÂHÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEVFİK-İ İLÂHÎ: Cenab-ı Hakk'ın insanı doğru yola lütfu ile sevketmesi.(Ey evliyâ-i umur! Tevfik isterseniz kavanin-i âdetullaha tevfik-i hareket ediniz. Yoksa tevfiksizlikle cevab-ı red alacaksınız. H.)

TEVFİK-İ İLÂHÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • EVLİYA-İ UMUR: İş başında bulunanlar, işleri idâreye vazifeli olanlar.(Ey evliya-i umur! Tevfik isterseniz, kavânin-i Âdetullaha tevfik-i hareket ediniz. Yoksa tevfiksizlik ile cevab-ı red alacaksınız. Zira, mâruf umum Enbiyanın memâlik-i İslâmiye ve Osmaniyeden zuhuru, Kader-i İlâhinin bir işaret ve remzidir ki; bu memleket insanlarının makine-i tekemmülâtının buharı diyanettir. Ve bu Asya ve Afrika tarlasının ve Rumeli Devamını Oku

 • TEVFİK: Uygun düşürme. * Uydurma. Muvafık kılma. * Cenab-ı Hakkın kuluna yardım etmesi. Devamını Oku

 • TEVFİK-İ HAREKET: Bir şeyin olmasına ve bir nizamın icablarına uygun düşen hareket. Devamını Oku

 • TEVFİR: Artırma, çoğaltma. * Bir kimsenin hakkını tam olarak verme. Devamını Oku

 • TEVFİYE: Tamam vermek. Devamını Oku

 • TEVFİZ: Evdirmek, acele ettirmek. Devamını Oku

 • TEVFİKAN: Uygun olarak. Uyarak. Devamını Oku

 • FANİ: Muvakkat, kaybolan, gelip geçici, devamlı olmayan, misâfir. (İnsan hangi bir şeye teveccüh ederse, onunla bağlanır ve onda fâni olur. İ.İ.)(Ey insanlar! Fâni, kısa, fâidesiz ömrünüzü; bâki, uzun, fâideli, meyvedâr yapmak ister misiniz? Madem istemek, insaniyetin iktizasıdır. Bâki-i Hakiki’nin yoluna sarfediniz. Çünkü: Bâkiye müteveccih olan şey, bekanın cilvesine mazhar olur. Madem, her insan gayet şiddetli Devamını Oku

 • AŞK-I LÂHÛTÎ: Cenab-ı Hakk’a olan sevgi ve muhabbet. Aşk-ı İlâhî, aşk-ı hakikî, aşk-ı mânevî gibi tâbirler Cenab-ı Vacib-ül Vücud’a dâir şiddetli muhabbet ve sevgiyi ifâde eder. Devamını Oku

 • TENEZZÜLÂT-I İLÂHİYE: Cenab-ı Hakk kelâmiyle, kullarının anlayış seviyelerine göre konuşması ve derin hakikatları, anlıyabilecekleri ifadelerle beyan etmesi. Devamını Oku

 • AVN-I İLÂHÎ: Cenab-ı Hakk’ın yardımı. Devamını Oku

 • SUN’-İ İLÂHÎ: Cenab-ı Hakk’ın san’atı, eseri. Devamını Oku

 • MARZÎ-İ İLÂHÎ: Cenab-ı Hakk’ın rızasına uygun işler. Devamını Oku

 • MEVHİBE-İ İLÂHİYE: Cenab-ı Hakk’ın ihsan ve hediyesi. Devamını Oku

 • SIFÂT-I İLÂHİYE: Allah’a aid sıfatlar. Kendisini ve mânasının zıddını Cenab-ı Hakk’a nisbet caiz olan vasıflar. (Rıza, Rahmet, Gazab… gibi) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar