TEVETTÜR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEVETTÜR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEVETTÜR: Gerginleşme, gerilme.

TEVETTÜR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEVETTİR(E): (Vetr. den) Gerilen, gergin olan. Devamını Oku

 • TEVETTÜR-Ü HABL: İpin gerilmesi. Devamını Oku

 • TEVETTÜR-Ü A’SAB: Sinirlerin gerilmesi, sinirlenme. (Bak: Tevtir) Devamını Oku

 • RABBİ YESSİR VELÂ TÜASSİR: Ey Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma, bana imdad eyle, yardım eyle (meâlinde). Devamını Oku

 • ERHAM-ÜR RÂHİMÎN: Merhametlilerin en merhametlisi. * Allah’ın (C.C.) sıfatlarındandır. Devamını Oku

 • HÂTEM-ÜR RÜSÜL: Peygamberlerin sonuncusu, son resul, Hazret-i Muhammed (A.S.M.) Devamını Oku

 • BÜKÂ-Yİ SÜRÛR: Sevinçten dolayı akan gözyaşı. Devamını Oku

 • HAŞR U NEŞR: Toplanıp dağılmak, yayılmak. Devamını Oku

 • KUFAHİR (KUFÂHİRÎ): Büyük ve iri cüsseli kimse. Devamını Oku

 • MÜRÜVVETKÂRÂNE: f. Yiğitçesine. Mertçesine. * Mürüvvetlicesine. Devamını Oku

 • MİKYAS-ÜR RİYAH: Rüzgâr hızını tâyin eden âlet. Devamını Oku

 • ASAGİR Ü EKÂBİR: f. İtibar ve mevkice küçükler ve büyükler. Devamını Oku

 • KAHİR-ÜL EŞRÂR: Şerleri ve kötülükleri ortadan kaldırıp yok eden. Haydutları kahreden. Devamını Oku

 • HIYAR-I TAĞRİR: Âkitlerden birinin diğer taraftan aldatılarak bir malı gabn-ı fâhiş ile satmasından veya satın almasından dolayı satış muamelesini fesh hususunda muhayyer olmasıdır. Devamını Oku

 • RAHİB-ÜR RÂHE: Cömert, eli geniş. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar