TEVELLA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEVELLA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEVELLA: (Tevelli) Birisini dost edinme. * Bir işi üzerine alma. * Dönme, yönelme, i'raz etme. * Ehl-i Beyt'e tam sevgi. * Akrabalık. Karabet. Yakınlık beslemek.

TEVELLA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TEVELLA: (Tevelli) Birisini dost edinme. * Bir işi üzerine alma. * Dönme, yönelme, i’raz etme. * Ehl-i Beyt’e tam sevgi. * Akrabalık. Karabet. Yakınlık beslemek. Devamını Oku

 • TEVECCÜH: Bir şeye doğru yönelme, bir tarafa dönme. Çevrilme. * Mânen üzerine düşme. * Ait olmak. * Hoşlanmak. * Sevgi, alâka. Devamını Oku

 • TAHABBÜB: Sevgi göstermek, muhabbet beslemek. Bir kimseyi dost ittihaz etmek. Sevdirmeği istemek.(Aç canavara karşı tahabbüb, merhametini değil, iştihasını açar; hem de diş ve tırnağının kirasını da ister. M.) Devamını Oku

 • KARABET: Soyca yakınlık. Hısımlık. Akrabalık. Devamını Oku

 • KARABET-İ SIHRİYYE: Kız alıp vermekle meydana gelen akrabalık, yakınlık, hısımlık. Devamını Oku

 • RAHM: Acıma, koruma, esirgeme, şefkat etmek. * Hısımlık, karabet, akrabalık. Devamını Oku

 • KARABET-İ NESEBİYYE: Aynı soydan gelmek suretiyle olan asli hısım ve akrabalık. Devamını Oku

 • İSTİRKAK: (Rıkk. dan) Harbde düşman tarafından esir alma. * Köle edinme, bir kimseyi kendine köle olarak alma. Devamını Oku

 • ZAMAN-I AMEL: Üzerine alma. Deruhde etme. İltizam. Devamını Oku

 • TAAŞŞUK: Âşık olmak. Çok fazla derecede sevgi beslemek. Devamını Oku

 • HUBB-U EHL-İ BEYT: f. Ehl-i Beyt’e olan sevgi ve bağlılık. Hz. Peygamber’in (A.S.M.) neslinden gelenleri, onun izinden gidenleri ve onun yolunda sâdık olup sebat edenleri sevmek. Devamını Oku

 • HUBB-U EHL-İ BEYT: f. Ehl-i Beyt’e olan sevgi ve bağlılık. Hz. Peygamber’in (A.S.M.) neslinden gelenleri, onun izinden gidenleri ve onun yolunda sâdık olup sebat edenleri sevmek. Devamını Oku

 • ATFETMEK: Meyletmek. Sevgi beslemek. * Gr: Mânâyı birbirine bağlamak. Devamını Oku

 • İSTİHBAB: Bir şeyi iyi ve güzel addetmek. * Dost edinme. * Müstehab etmek ve olmak. Devamını Oku

 • ISHAR: (Sıhriyyet. den) Akrabalık, yakınlık, kurbiyet, sıhriyet. Damat olma. Damat edinme. * Ulaşmak. * Erimek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar