TEŞRİK TEKBİRLERİ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEŞRİK TEKBİRLERİ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEŞRİK TEKBİRLERİ: Zilhiccenin dokuzuncu günü, yani Kurban Bayramının arefe günü, sabah namazından başlayarak, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar olan, her farz namazın selâmından so aki alınan tekbirler.

TEŞRİK TEKBİRLERİ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • EYYAM-I TEŞRİK: Kurban bayramının birinci gününden so aki diğer üç güne verilen isimdir. Zilhiccenin 11, 12 ve 13 üncü günleridir. Birinci gününe “yevm-i nahr” (kurban günü) denir. Devamını Oku

 • TEKBİRÂT: (Tekbir. C.) Tekbirler. Tekbir getirmeler. Devamını Oku

 • İFTİTAH TEKBİRİ: Namaza başlarken alınan tekbir. Namaz, her nevi dünya meşguliyetinden alâkayı keserek kılındığı için, Allahü Ekber diye iftitah tekbirini alarak namaza başladıktan so a ibadet esnasında dünya işi haram olup namazı bozar. Bu mâna için bu tekbire, tahrime adı da verilir. Devamını Oku

 • TEKBİR: “Allahü ekber” demek. Allah’ın her hususta en yüksek ve en büyük olduğu ifâde etmek.(Bu sırr-ı ittihad ile kâinat içinde bir zerre gibi zayıf, küçük bir mahluk olan şu insan, ubudiyetin azameti cihetiyle Hâlık-ı Arz ve Semavat’ın mahbub bir abdi ve arzın halifesi, sultanı ve hayvanatın reisi ve hilkat-i kâinatın neticesi ve gayesi oluyor.Evet eğer Devamını Oku

 • VİTR: Tek olan şey. Çift olmayan. Tenha. * Yatsı namazından so a kılınan üç rekât namaz. * Kurban bayramından bir önceki gün. (Bak: Vetr) Devamını Oku

 • AREFE: Kurban bayramından bir evvelki gün. Devamını Oku

 • TAGLİS: Fık: Kurban bayramının ilk gününde Müzdelife’de bulunanlar için o günün Sabah Namazını fecri müteakib daha ortalık karanlık iken kılmak. (Bu çok efdaldir) * Bir işi üzerine almak. * Sabah karanlığında sefer etmek. Devamını Oku

 • EHEVATININ MA-Fİ’Z-ZAMİRLERİ: Kardeşlerinin içinde gizli olan şeyler. Devamını Oku

 • TAHRİM TEKBİRİ: İftitah tekbiri de denir. (Bak: İftitah tekbiri) Devamını Oku

 • TEKBİL: Bendetmek. Devamını Oku

 • TEKBİB: Kebap yapmak. Devamını Oku

 • TEKBİRHÂN: f. Tekbir getiren. Devamını Oku

 • İKİNDİ DİVANI: t. Tanzimattan evvel sadrazamların kendi konaklarında yaptıkları divanlar. Bu divan ikindi namazından so a toplandığı için bu adı almıştı. Bâb-ı Âlî teşkilâtının ilk şekli olarak Divan-ı Hümayun, muayyen günlerde toplandığı zaman, vezir-i azamlar da divanda bitirilemeyen veya arza lüzum görülmeyen işleri kendi konaklarında salı ve perşembenin haricindeki günlerde hallederlerdi. Sadrazamdan başka hiçbir vezir, Devamını Oku

 • FARZ-I KİFAYE: Bir kısım müslümanların yapması ile diğerlerinin günahtan kurtuldukları farz. Cenâze namazı kılmak gibi. Devamını Oku

 • TEKBİT: (Cihaz) Az olmak. * Asan olmak, kolay olmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar