TEŞRİ’-İ EVAMİR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEŞRİ’-İ EVAMİR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEŞRİ'-İ EVAMİR: Emirleri, işleri şeriata göre yürütme, idare etme, işleri şeriata uygun kılma.

TEŞRİ’-İ EVAMİR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • EVAMİR: Emirler, emredilenler, vazifeler. (Bak: Emr) Devamını Oku

 • KUVVE-İ TEŞRİİYE: Kanun vaz’etme kuvveti. şeriata uyan düsturlar yapma kuvveti. * Büyük Millet Meclisi. Devamını Oku

 • EVAM: f. Ödünç, borç. * Renk, levn. Devamını Oku

 • ŞEVAMİL: (Şâmile. C.) Şâmil olanlar, içine alanlar, çevreliyenler. Devamını Oku

 • HİKMET-İ TEŞRİ’: (Hikmet-i teşriiye) Şeriata dayanan kanun yapma ilmi. Şer’î ve Rabbanî kanunların hikmeti. Devamını Oku

 • ŞEVAMİH: (Şâmiha. C.) Yüksek yerler, tepeler, yüksekler. Devamını Oku

 • TEŞRİÎ: (Teşriiye) Şeriatla, kanun ile, kanun yapma ile alâkalı, şeriata müteallik, kanuna dair. Devamını Oku

 • RETK Ü FETK: Noksanları düzelterek idare etme. * Ayırmak ve bitiştirmek. * İyi idare etme. Devamını Oku

 • SİYASET: Memleket idare etme san’atı. Devlet idare tarzı. * Dünya ve âhirette necatlarına sebeb olacak bir yola, insanları irşad ile beşeriyetin salâhına çalışmak. * Diplomatlık. Politika. * Seyislik, at idare işleriyle uğraşma. (Bak: Hilafet) Devamını Oku

 • TEŞAVÜR: (Şurâ. dan) Danışma, müşâvere etme. Devamını Oku

 • EVAMİR-İ TEKVİNİYE: Tekvine âit emirler.(Fıtrat yalan söylemez. Bir çekirdekteki meyelân-ı nümuv der: “Ben sünbülleneceğim, meyve vereceğim”, doğru söyler. Yumurtada bir meyelân-ı hayat var. Der: “Piliç olacağım”, Biiznillâh olur, doğru söyler. Bir avuç su, meyelân-ı incimad ile der: “Fazla yer tutacağım”, metin demir onu yalan çıkaramaz, sözünün doğruluğu demiri parçalar. Şu meyelânlar iradeden gelen evâmir-i tekviniyenin Devamını Oku

 • EVAMİR-İ TEKVİNİYE: Tekvine âit emirler.(Fıtrat yalan söylemez. Bir çekirdekteki meyelân-ı nümuv der: “Ben sünbülleneceğim, meyve vereceğim”, doğru söyler. Yumurtada bir meyelân-ı hayat var. Der: “Piliç olacağım”, Biiznillâh olur, doğru söyler. Bir avuç su, meyelân-ı incimad ile der: “Fazla yer tutacağım”, metin demir onu yalan çıkaramaz, sözünün doğruluğu demiri parçalar. Şu meyelânlar iradeden gelen evâmir-i tekviniyenin Devamını Oku

 • ŞER’İYYE(T): Şeriata uygun olma. Kanun ve nizamlara muvafık bulunma. Devamını Oku

 • ŞER’İYYE(T): Şeriata uygun olma. Kanun ve nizamlara muvafık bulunma. Devamını Oku

 • ŞER’Î: Şeriata uygun, İslâmiyetçe makbul olan. İlâhî kanuna dair. Meşru’. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar