TEŞMİL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEŞMİL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEŞMİL: Şâmil kılmak. İhata eylemek. Kaplamak. İhrama bürünmek ve sür'atle yürümek.

TEŞMİL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEŞEMMİL: İhrama bürünen. Teşemmül eden. Devamını Oku

 • TEŞEMMÜL: İhrama bürünme. Devamını Oku

 • TEZEMMÜL: Bürünmek. Sarılmak. Örtünmek. (Bak: Müzzemmil) Devamını Oku

 • TA’SİB: İhata edip kaplamak, içine almak. * Bir kimsenin başına taç koymak. * Açlıktan dolayı karnını bağlamak. Devamını Oku

 • İHATA: Etrafından çevirmek, kuşatmak, içine almak. Kuşatılmak, sarılmak. * Geniş bilgi ile anlamak, tam kavramak. Devamını Oku

 • TEŞE’UB: Budaklanmak. * Perâkende olmak, dağılmak, saçılmak. Devamını Oku

 • İYAB: Avdet eylemek, geri dönmek. Devamını Oku

 • TEKEŞŞÜF: Açılmak, görünmek, sıyrılmak, meydana çıkmak. * Rüsvay olmak. Sırları açığa çıkmak. Devamını Oku

 • MEÂL: (Geri dönmek ve rücu eylemek. den) Meydana gelen netice. Mefhum. * Mânası. Kısaca mânası. * Kaymak. * Husul yeri, peyda olunacak yer. * Son, sonuç.(Meâl, te’vilin me’hazi olan “evl” mânasına masdar-ı mimîdir. Bir şeyin varacağı gâye mânasına ism-i mekân da olur ki, te’vilin hasılı demektir. Bundan başka meâl, bir şeyi eksiltmek mânasına da gelir. Devamını Oku

 • İLTİSAM: Örtünmek, yaşmaklanmak, ağzını örtmek. * Öpmek, takbil eylemek, öpülmek. Devamını Oku

 • CA’L: Yaratmak, halk. * Almak. * İş işlemek. Yapmak. * Bu kelime Kur’ân-ı Kerim’de onüç vecihle kullanılmıştır:1- Tafak ve ahz (inşâ ve ikbal) mânasına; bir işi işlemeğe müteveccih olup başlamak ve işler olmak.2- Halketmek, yaratmak.3- Kavl ve irsal.4- Tehiyye ve tesviye (tanzim ve düzeltme).5- Takdir.6- Tebdil.7- Bir şeyi bir şeye dâhil etmek.8- Bir şeyi kalbe Devamını Oku

 • TERTİL: Muvafık ve yerli yerinde, güzel, uygun ve lâtif konuşmak. * Düşüne düşüne, yavaş yavaş, anlayarak okumak. Beyan eylemek ve âşikâr kılmak. * Kur’an-ı Kerim’i usul ve kaidesine göre, acele etmeksizin dura dura anlaya anlaya okumaktır. Kur’an-ı Kerim tertil üzere nâzil olmuştur. Devamını Oku

 • MÜNAFERET: Birbirinden kaçıp nefret etmek, karşılıklı huzursuzluk. * Adâvet, hased ve şeref cihetinde hakeme müracaat eylemek. * Birbiri ile müfahere eylemek. Devamını Oku

 • TEKELLÜL: Götürü gelmek. * İhâta etmek, kaplamak, içine almak. Devamını Oku

 • MÜTEŞEYYİH: Şeyhlik taslayan, kendini şeyh gibi gösteren. * İhtiyarlaşan.(S – Veli olan şeyhin, müddei olan müteşeyyih ile farkları nedir?C – Eğer hedef-i maksadı, İslâmın ziya-yı kalb ve nur-u fikriyle ittihad ve mesleği muhabbet… ve şiarı, terk-i iltizam-ı nefs.. ve meşrebi, mahviyet.. ve tarikatı hamiyet-i İslâmiye olsa kabildir ki: Bir mürşid ve hakiki şeyh olsun. Lâkin, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar