TESHİLEN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TESHİLEN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TESHİLEN: Kolay olmak üzere.

TESHİLEN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TESHİL: Öksürtme. Devamını Oku

 • TESHİM: Nakışlı etmek, nakışlamak. Devamını Oku

 • TESHİLAT: (Teshil. C.) Kolaylıklar. Devamını Oku

 • TESHİN: Isıtmak, soğukluğunu gidermek. Devamını Oku

 • TESHİNÂT: (Teshin. C.) Isıtmalar, kızdırmalar. Devamını Oku

 • TESHİR: Büyüleme, sihir yapma, aldatma. * Yemek ve içmeğe muhtaç etme. Devamını Oku

 • TESHİK: Ezme, dövme, döğerek ezme. Devamını Oku

 • HULUD: Ebedilik. Devam üzere olmak. Bir şey aslî hâleti üzere dâim olmak. Devamını Oku

 • TEKBİT: (Cihaz) Az olmak. * Asan olmak, kolay olmak. Devamını Oku

 • SAFA: Gönül şenliği, eğlence. * Duru olmak, itmi’nan ve meserret üzere olmak. Temiz, sâfi olmak. * Hava açık ve ayaz olmak. * Mekke-i Mükerreme’de bir yerin ismi. Devamını Oku

 • ÂCİLEN: Vakit gelince yapılmak üzere. Bir vâdeye veya bir şarta bağlı bulunarak. Devamını Oku

 • GİRİT MADALYASI: Tar: Biri Sultan Aziz diğeri Sultan II.Abdülhamid devrinde olmak üzere ihdas olunan madalyalar. Her ikisinin de altun ve gümüş olmak üzere iki türlüsü vardı. Girit işinde hizmeti görünen devlet ricaline altun, ikinci derecedeki memurlarla halka, gümüş olanı verilirdi. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • SÜNUH: (C.: Sünuhat) Çok düşünmeden akla ve kalbe gelen mânâ. * Zuhur etmek. Vaki olmak. * Sözü kinâye ve târiz ile söylemek. * Kolay olmak. * Birini güçlüğe düşürmek. Devamını Oku

 • İNSİCAM: Suyun dökülüp devamlı akışı. Düzgünlük. Sağlam ve ıttırad ile ârızasız tertib üzere olmak. * Devamlı yağmur yağmak. * Edb: Düzgün, tertibli, pürüzsüz söz. Kitabın ifadesi güzelce ve düzgün tertib üzere olmak. Devamını Oku

 • MÜTEVECCİH: Yönelmiş, dönmüş. Bir yere doğru yola çıkan. * Birisine karşı iyi düşünce ve sevgisi olmak. İhsan ve iltifat üzere olmak. * Pir-i fâni olmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar