TESAVİ-İ KUVÂ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TESAVİ-İ KUVÂ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TESAVİ-İ KUVÂ: Kuvvetlerin müsaviliği, eşitliği.

TESAVİ-İ KUVÂ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TESAVÜT: (Ot) katı olmak. Devamını Oku

 • TESAVİR: (Tasvir. C.) Tasvirler. Devamını Oku

 • MÜTESAVİYEN: Birbirine eş değerde. Devamını Oku

 • TESAVÜK: Yürek zayıflığından eğilip sendelemek. Devamını Oku

 • MÜTESAVİ: (Siva. dan) Birbirine müsavi ve eş olan. Devamını Oku

 • TESAVÜM: Alış-verişte birbirine mukavele yapmak, anlaşmak. Devamını Oku

 • TESAVÜB: Esnemek. * Gafil olmak, gaflette bulunmak. Devamını Oku

 • MÜTESAVİY-ÜT TARAFEYN: İki tarafı birbirine müsavi ve denk olan. (Bak: Hudus) Devamını Oku

 • LEVAZIM: İhtiyaç maddeleri. Lüzumlu madde. * Ask: Silâhlı kuvvetlerin yiyecek ve giyecek maddelerini, silâh ve cephane dışında kalan çeşitli araç ve ihtiyaçlarını ifade etmek üzere kullanılan umumi tabirdir. Devamını Oku

 • TESAVİ: İki şeyin birbirine denk olması. Birbirine müsavi ve misil olmak. İki taraf da aynı ve bir derecede bulunmak (Tesâvi-i tarafeyn de denir.) Devamını Oku

 • KUVVE-İ MUHASSALA: Muhtelif kuvvetlerin ağırlık merkezi. Devamını Oku

 • MÜYUL-Ü MÜTEŞA’İBE: Çeşitli şubeleri olan meyiller. Çeşitli arzular, meyiller. Devamını Oku

 • COĞRAFYA: Yeryüzünün şimdiki hâlini çeşitli cihetlerden inceleyen ilim. Bölümlerinden olan Fizikî Coğrafyada: Karalarla denizlerin durumları ve iklimleri;İktisadî Coğrafyada: Toprak mahsulleri, sanayi ve ticaret işleri;Siyasî Coğrafyada: Irk, dil, millet hususiyetleri ve devlet sınırları anlatılır.Bunlardan başka; hayvanat, nebâtât, ziraat, tarih, matematik gibi çeşitli mevzularla alâkalı coğrafya kolları da vardır. Devamını Oku

 • MANEVRA: Fr. Bir makinenin, bir cihazın işleyişini düzenleme veya idare etme işi ve şekli. * Ask: Muharebede düşmanın savaş gücünü yok etmek maksadıyla eldeki askerî kuvvetlerin en te’sirli bir biçimde düzenlenmesini te’min eden bütün hareketler. * Barış zamanında kıt’alara ve kurmay hey’etlerine harptekilere benzer şartlar içinde eğitim sağlamak için yaptırılan hareket. Devamını Oku

 • MUSİKA: Mızıka. Çeşitli ses çıkarılan bir çalgı âleti. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar