TERKİBAT-I NİSBET-İ HAFİYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TERKİBAT-I NİSBET-İ HAFİYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TERKİBAT-I NİSBET-İ HAFİYE: Gizli düşünce ve tasavvurlardan meydana gelen terkibler.

TERKİBAT-I NİSBET-İ HAFİYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TERK-İ TERK: Ucbe ve fahre girmemek için terkettiklerini de düşünmemek.(Der tarîk-i Nakşbendî lâzım âmed çâr terk: Terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hestî, terk-i terk. M.) Devamını Oku

 • TERKİBAT: (Terkib. C.) Terkipler. Birkaç şeyin karıştırılmasıyla meydana gelen şeyler. Devamını Oku

 • TERKİB-İ MEZCÎ: İki veya daha fazla kelimeden meydana gelen ve bir isme delâlet eden isim. ” Baalbek, Kırıkkale, Tahtakurusu” kelimelerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • TERKİB-İ MEZCÎ: İki veya daha fazla kelimeden meydana gelen ve bir isme delâlet eden isim. ” Baalbek, Kırıkkale, Tahtakurusu” kelimelerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • TERAKİB: (Terkib. C.) Terkibler. * Gr: İki veya daha çok kelimeden meydana gelen birleşik kelimeler. Tamlamalar. Devamını Oku

 • Fİ’L-İ MÜSBET: Gr: Müsbet fiil. Kendinde nefiy edatı bulunmayan fiil. Devamını Oku

 • Fİ’L-İ MÜSBET: Gr: Müsbet fiil. Kendinde nefiy edatı bulunmayan fiil. Devamını Oku

 • HAFİYE (HÂFİYYE): (C.: Havâfi) İnsan bedeninde gizli olan can. * Kuş kanadında ebâhirden so a olan dört kısacık yeleklerin her birisi. * Gizli, mestur. Devamını Oku

 • NİSBET: Münasebet, yakınlık, bağlılık, ölçü. * Rağmen. İnat olarak. İnat olsun diye. Devamını Oku

 • TERKİB-İ BEND: Edb: Birkaç bendden meydana getirilmiş manzumenin hususan gazel şekli olup müteaddit manzumeler birer beytle birbirine bağlanmıştır. (Bak: Terci’-i bend) Devamını Oku

 • MÜSBET HAREKET: Doğruluğu âşikâr olan ve belli ve isbat edilebilen; doğru düşünenlerin kabul edebileceği kanun ve nizama uygun hareket. * Allah’ın (C.C.) emrine uygun, tahribkâr ve tecavüzkâr olmayan, yapıcı ve tâmir edici tarzda olan, mizan, adâlet ve insafa uyan hareket.(Bir şeyin vücudu, bütün eczasının vücuduna vâbestedir. Ademi ise, bir cüz’ünün ademi ile olduğundan; zayıf adam Devamını Oku

 • TERKİB: Birkaç şeyin beraber olması. Birkaç şeyin karıştırılması ile meydana getirilmek. * Birbirine karıştırılmış maddeler. * Gr: Terkib-i nâkıs ve terkib-i tam olarak iki kısma ayrılır. Terkib-i nâkıs: Cümle kadar olmayan terkiblerdir. Terkib-i tam ise; bir cümleden ibarettir. Birbirine eklenen kelimelere terkib denir. Bunlar bir ismin veya sıfatın benzerleri arasında belirtilmesi için başına getirilen isim Devamını Oku

 • TERK-İ EVTAN: Vatanlarından ayrılma, vatanlarını terk etme. Devamını Oku

 • TERK-İ MÂSİVÂ: Allah’tan gayrısını terk etmek. Allah rızası olmayan işlerden, fâni ve fena dünya işlerinden vazgeçip Allah rızasına yönelmek. Kalbinde Allah sevgisi ve muhabbetinden daha ileri bir sevgi bırakmamak. Devamını Oku

 • TERK-İ MÂSİVÂ: Allah’tan gayrısını terk etmek. Allah rızası olmayan işlerden, fâni ve fena dünya işlerinden vazgeçip Allah rızasına yönelmek. Kalbinde Allah sevgisi ve muhabbetinden daha ileri bir sevgi bırakmamak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar