TERCİH BİLÂ MÜRECCİH Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TERCİH BİLÂ MÜRECCİH kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TERCİH BİLÂ MÜRECCİH: Hiç bir üstünlük sebebi yok iken birbirine eşit iki şeyden birisini diğerine üstün tutmak.

TERCİH BİLÂ MÜRECCİH ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TERECCUH BİLÂ MÜRECCİH: Bir şeyin kendi zâtında diğer şeye karşı bir üstünlük vasfı olmadığı hâlde, hiç sebebsiz üstün bulunması ki; böyle bir hal imkânsızdır, muhaldir. Devamını Oku

 • TERCİH: Üstün tutmak. Bir şeyi diğerinden fazla beğenmek, fazla itibar etmek. Devamını Oku

 • MÜRECCİH: Tercih eden, üstün tutan, bir şeyi daha iyi ve mühim gören. * Tercih ettiren sebep. * Meyilli ve sakil, ağır şey. Devamını Oku

 • MÜRECCİL: Kazancı. Devamını Oku

 • MÜTERCİMÎN: (Mütercim. C.) Tercüme edenler. Bir lisandan başka bir lisana çevirenler. Devamını Oku

 • TERCİHÂT: (Tercih. C.) Üstün tutmalar, tercihler. Devamını Oku

 • MÜTERCİM: Tercüme eden, bir dilden başka dile çeviren. * Anlatan, anlaşılmayan bir mânayı açıklayan. Devamını Oku

 • MÜRECCİM: Sözü tam söyleyip yerli yerince edâ ve beyân eden. Devamını Oku

 • RECC: Deprendirmek. Sarsılmak. Gidip gelmek. Devamını Oku

 • TERCİL: Arıtmak. * Saçını tarayıp düzeltmek. Devamını Oku

 • TERCİB: (C.: Tercibât) Ululama, tazim. * Meyvesi çok olan ağacın dalları altına destek koyma. Devamını Oku

 • TERCİB: (C.: Tercibât) Ululama, tazim. * Meyvesi çok olan ağacın dalları altına destek koyma. Devamını Oku

 • TERCİM: (Recm. den) Taşlama. Taşlayarak öldürme. Recmetme. Devamını Oku

 • HÜSEYİN-İ CİSRÎ: (Hi: 1261- 1327) Suriye ulemasındandır. Baba ve annesi Ehl-i Beyt’tendir. Câmi-ül Ezher’de tahsil görmüş ve zamanının dinî, edebî ve felsefî ilimleriyle iştigal etmiştir. En meşhur eseri “Risale-i Hamidiye”sidir. Türkçeye ve Orducaya tercüme edilmiştir. 1307 senesinde Tercüman-ı Hakikat gazetesi, kitap olarak neşretmiştir. Devamını Oku

 • TERCİ’-İ BEND: f. Gazel şeklinde aynı vezinde yazılı manzumelerin “vâsıta” denilen bir beyti ile birbirine bağlanmış şekli. Vâsıta beyti tekerrür ederse terci-i bend; tebeddül ederse (değişirse) terkib-i bend olur. Bendlerin her birisine, terci-i bendlerde “terci’hâne”; terkib-i bendlerde “terkibhâne” denir. (Edb. L.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar