TEN-DÜRÜST Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEN-DÜRÜST kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEN-DÜRÜST: f. Sağlam vücutlu, kuvvetli. Vücudu sağlam olan.

TEN-DÜRÜST ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MEMSUD: Vücudu kuvvetli ve sağlam yapılı olan. Devamını Oku

 • RUYİN-TEN: f. Güçlü kuvvetli, tunç vücutlu. Devamını Oku

 • VÂCİB-ÜL VÜCUD: Vücudu mutlak var olan, yokluğu mümkün olmayan Cenâb-ı Hak.(Vâcib-ül vücuddur, yâni; O’nun vücudu zâtîdir, ezelîdir, ebedîdir, ademi mümteni’dir. Zevali muhaldir. Tabakat-ı vücudun en râsihi, en esaslısı, en kuvvetlisi, en mükemmelidir. Sair tabakat-ı vücud O’nun vücuduna nisbeten gayet zayıf bir gölge hükmündedir. M.) (Bak: Kıyam-ı binefsihî, Vücud) Devamını Oku

 • RASİH(A): (C.: Râsihîn-Râsihûn) (Rüsuh. dan) Temeli kuvvetli, sağlam. * Bilgisi, bilhassa dinî bilgileri çok geniş olan. * İyice oturmuş, dem ve damarlarına yerleşmiş, temeli sağlam ve kuvvetli olan. Devamını Oku

 • MUHKEM: Sağlam. Metin. Sıkı sıkıya. Kuvvetli. Tahkim edilmiş. Sağlamlaştırılmış. * Fık: Tefsir edilenlerden daha kuvvetli olan söz. İhtimalli olmayan söz. Devamını Oku

 • NOKTA-İ İSTİNAD: Dayanma ve güvenme noktası. Kâinatta cereyan eden ve insana dehşet verip âciz bırakan hâdiseler karşısında insanın çok kuvvetli bir yere dayanmaya ve güvenmeye olan fıtri ihtiyacı. Devamını Oku

 • RÜKN: Direk. Esas. * Kuvvet. * Bir şeyin en fazla sağlam olan tarafı veya köşesi veya temeli. * Bir cemaatin ileri gelenlerinden olan. * Nüfuzlu, kuvvetli ve ehemmiyetli kimse. Devamını Oku

 • KAVİYY-ÜL BÜNYE: Bünyesi sağlam olan. Sağlam vücutlu. Devamını Oku

 • TENAVÜR: İri vücutlu kişi, iri yarı kimse. Devamını Oku

 • DARİR: (C.: Edirrâ) Kör, a’mâ. * Nefis. * Cismin bakiyyesi. * İri vücutlu fakir kişi. Devamını Oku

 • BİSR: Vücudu sivilceli olan kişi. Devamını Oku

 • ÜNÜN: Ayağı ve burnu kırmızı, vücudu kara olan bir kuş. Devamını Oku

 • GÜLBEDEN: f. Vücudu gül gibi nâzik ve lâtif olan. Devamını Oku

 • NÂZİK-BEDEN: f. Vücudu, bedeni nâzik olan. Devamını Oku

 • ÜSTÜVARİ: f. Sağlam, kuvvetli, emniyetli. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar