TEMYİL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEMYİL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEMYİL: İki şey arasında mütereddit olmak, karar verememek.

TEMYİL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MAHKEME-İ TEMYİZ: Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme ve tahkik mercii olan yüksek mahkeme. Devamını Oku

 • TEMYİ’: (Mey’. den) Sıvılaştırma. Sıvı hale getirme. Devamını Oku

 • TEMYİ’: (Mey’. den) Sıvılaştırma. Sıvı hale getirme. Devamını Oku

 • SİNN-İ TEMYİZ: Hak ile bâtılı farketme yaşı. Devamını Oku

 • KABİL-İ TEMYİZ: Huk: Temyiz mahkemesinde görülebilecek olan dâvalar. Devamını Oku

 • TEMYİZEN: Temyiz suretiyle. Temyiz yoluyla. Seçerek. Devamını Oku

 • TEMYİS: Yumuşak yapmak, yumuşatmak. Devamını Oku

 • TEMYİZ: Bir şeyi diğerinden seçip tarif etmek, ayırmak. Seçmek. İyiyi kötüden ayırmak. * Yargıtay. * Gr: Belirsiz olan kelime ve sayıları belirli hale koymak. Meselâ: “İşrune dirhemen” (yirmi dirhem) ve “Retle zeyten” (Bir retl zeytin yağı) tâbirlerinde “dirhemen” ve “zeyten” gibi. Devamını Oku

 • İĞERÇİN: Karar veremeyen, mütereddit, kuşkulu. Devamını Oku

 • TENEVVÜS: Tereddüt etmek, karar verememek. Devamını Oku

 • TENEVVÜS: Tereddüt etmek, karar verememek. Devamını Oku

 • KERKESE: Tereddüt etmek, karar verememek. Devamını Oku

 • TELESLÜS: Tereddüt etmek, karar verememek. Devamını Oku

 • DAĞDAĞA: Gürültü. Iztırab. Boş yere telâş ve zorluklar. * Tereddüt etmek, karar verememek. * Gıcıklamak. Devamını Oku

 • HÜKM: (Hüküm) Karar. Emir. Kuvvet. Hâkimlik. Amirlik. * İrade. Kumanda. Nüfuz. * Kadılık etmek. * Tesir. Cari olmak. * Makam. * Bir dâvanın veya bir meselenin tedkik edilmesinden so a varılan karar. * Man: Fikirler ve tasavvurlar arasındaki râbıtayı tasdik veya inkâr etmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar