TEMERRÜD Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEMERRÜD kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEMERRÜD: İnad, direnme. * Yapılması gereken bir şeyi yapmakta kasten geciktirme.

TEMERRÜD ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEMERRİDÂNE: f. İnatla, direnerek, dikbaşlılıkla. Devamını Oku

 • MÜTEMERRİDÎN: (Mütemerrid. C.) Dikkafalık edenler, inatçılık yapanlar, direnenler. Mütemerridler. Devamını Oku

 • MÜTEMERRİD: İnatçı, ısrar eden, dik kafalılık eden. Kibirlilik eden.(Dine muhalif felsefeden tam ders alan, bir firavun olur. Fakat en hasis şeye ibadet eden ve menfaat gördüğü her şeyi kendine rab telâkki eden bir firavun-u zelildir. Hem mütemerriddir. Fakat bir lezzeti için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerriddir. Hasis bir menfaat için şeytanın ayağını öper Devamını Oku

 • TEMERRÜŞ: Az miktar su. Devamını Oku

 • TEMERRÜN: Tekrar ettirerek alıştırma. İdman yapma. Devamını Oku

 • MÜTEMERRİN: Öğrenmek için çalışan, alışmak gayesiyle egsersiz yapan. Devamını Oku

 • MÜSTA’CEL: Acele yapılması lüzumlu olan, çabuk yapılması gereken. Devamını Oku

 • Fİ’L-İ VÜCUBÎ: Yapılması gereken, lâzım olan fiil. Devamını Oku

 • EMR-İ İSTİHBABÎ: Müstehab veya sünnet olan vazife.* Sevdirmek için verilen emir. * Muhabbetin gereği olarak yapılması gereken iş. Devamını Oku

 • HÜRRİYET-İ DİNİYE: Din hürriyeti. Herhangi bir kimsenin mensub olduğu dinin emirlerini ve icablarını yapmakta asayişe ve başkasının haklarına dokunmamak şartiyle serbest olması. Devamını Oku

 • TECHİZ: Donatma. Gereken şeyleri tamamlama. Cihazlanma. * Fık: Cenazenin yıkanmasından defnetmeğe kadar yapılması lâzım gelen şeyler ve bunları tedarik etme. Devamını Oku

 • HAVYA: Madenlerle yapılan kaynak işlerinde, lehimin eritilmesinde kullanılan âlet. Lehimi eritebilmesi için sıcak olarak kullanılması gereken bu havyaların çoğu elektrikle ısıtılır. Devamını Oku

 • KARANTİNA: İtl. Bulaşıcı bir hastalığın yaygın olduğu bir ülkeden gelen kişileri, gemileri veya malları geçici olarak tecrit etme şeklinde alınan tedbir. * Hastahanede yatması gereken hastaların kayıt ve kabul işlerinin yapıldığı yer. * Bir bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemek üzere hasta olup olmadığı bilinmeyen insan ve hayvanlarla temasın menedilmesi. Devamını Oku

 • GÜŞAD-I DİL: Gönül açılması. Gönlün refaha kavuşması. Devamını Oku

 • TELYİN-İ HADİD: Demirin yumuşatılması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar