TEMASİL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEMASİL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEMASİL: Timsaller. Suretler. Resimler. Putlar. Semboller. Tasvirler.

TEMASİL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TEMASÜL: Benzeyiş. Benzeme. Birbirine benzemek. Birbirine müsavi ve müşabih olmak. * Hasta sıhhate, iyi olmağa yaklaşmak. * Mat: Kesirsiz taksim kabul etmek, kesirsiz bölünebilmek.(Temasül tezadın sebebidir, tenasüb tesanüdün esasıdır, sıgar-ı nefs, tekebbürün menbaıdır, zaaf gururun madenidir. Acz, muhalefetin menşeidir, merak ilmin hocasıdır. M.) Devamını Oku

 • MÜTEMASİL: Birbirine benzer, eş.* Birbirinin benzeri, naziri olan. Devamını Oku

 • NOKTA-İ TEMAS: Değme noktası. Temas etme noktası. Devamını Oku

 • TEMAS: (Bak: Temass) Devamını Oku

 • TEMAS: (Bak: Temass) Devamını Oku

 • TEMASİH: (Timsah. C.) Timsahlar. Devamını Oku

 • TASAVİR: (Tasvir. C.) Tasvirler, resimler. Devamını Oku

 • ESNAM: (Sanem. C.) Putlar. Tapılan heykeller. Suretler. Sanemler. Devamını Oku

 • MİNYATÜR: Eski el yazısı kitapları süslemek için sulu boya ile yapılan ince resimler hakkında kullanılır bir tâbirdir. İtalyanca “minyatura” kelimesinden alınmadır. Buna vaktiyle küçük nakış demek olan “hurde nakış” denilirdi. (O.T.D.S.) * İnce bir san’atla yapılmış küçük resimler. Devamını Oku

 • KÂSİR-ÜL ESNAM: Putları kıran. (Hz. İbrahim’in A.S. lâkabıdır) Devamını Oku

 • LÂT: İslâmdan önce Arapların Kâbe’de bulunan putlarından biri. Devamını Oku

 • LÂMİS: El ile tutup yoklayan. Dokunan. Temas eden. Devamını Oku

 • CAHİLİYYET: Cahilliğe âit. * İslâmiyet’ten önceki câhiliye devrine âit. Cahiliyet sadece İslâmiyet öncesine ait değildir. Bu gün “tabiatçılık, maddecilik” gibi çeşitli adlarla eski puta tapıcılık daha da yobazlaşarak devam ediyor. Allah’ı inkâr ederken tabiatı ve maddeyi onun yerine koyarak kendilerine yeni putlar dikiyor ve kendi yaptıkları bu putlara kendileri tapıyor. (Bak: Yobaz.) Devamını Oku

 • TESAVİR: (Tasvir. C.) Tasvirler. Devamını Oku

 • TASVİRAT: (Tasvir. C.) Tasvirler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar