TELEVVÜM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TELEVVÜM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TELEVVÜM: Muntazır olmak, beklemek, gözlemek. * Kabul etmemek.

TELEVVÜM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTELEVVİM: Muntazır olan, bekleyen. Devamını Oku

 • TELAUM: Muntazır olmak, gözlemek, beklemek. Devamını Oku

 • TATALLU’: Nazar etmek, bakmak. * Beklemek, gözlemek, muntazır olmak. Devamını Oku

 • TELEVVÜN: (Levn. den) (C.: Televvünât) Renkten renge girme. Renk değiştirme. * Döneklik, kararsızlık. Devamını Oku

 • TELEVVÜS: Kirlenmek. Pislenmek. Bulaşıp murdar olmak. Devamını Oku

 • MÜTELEVVİS: Pis, kirli, murdar, paslanan, kirlenen. * Karışmış, muhtelit. Devamını Oku

 • MÜTELEVVİN: Renkten renge giren. Halden hale geçen. Kararsız. Dönek. Devamını Oku

 • TEETTİ: Asan olmak, kolaylaşmak. * Beklemek, gözlemek. Devamını Oku

 • ADEM-İ KABUL: İsbatı tasdik etmemek. Şek, hükümsüzlük. İman hükümlerini lâkaydlıkla karşılamak, nefy ve inkâr etmek, kabul etmemek, göz kapamak gibi câhilâne bir hükümsüzlük. Bir terk, bir cehl-i mutlak. (Kabul etmemek başkadır. İnkâr etmek başkadır. Adem-i kabul, bir lâkaydlıktır, bir göz kapamaktır ve câhilâne bir hükümsüzlüktür. Bu surette, çok muhal şeyler onun içinde gizlenebilir. Onun aklı, Devamını Oku

 • MÜKÂDERE: Men’etmek, engel olmak. Reddetmek, kabul etmemek. Devamını Oku

 • İ’TİRAZ: (İtiraz) Kabul etmediğini bildirmek. Bir fikir veya işin olmasını kabul etmemek. * Men’ eylemek. Men’ olmak. Devamını Oku

 • CEVAB-I RED: Red cevâbı verip kabul etmemek. Reddetmek. Kabul etmemek yolunda söylenen söz. Devamını Oku

 • RUKBA: Muntazır olmak, beklemek. * Bir kimseye, “Ben senden evvel ölürsem bu elbiseler senin olsun, eğer sen evvel ölürsen yine benim olsun” demek. Devamını Oku

 • BAKY: Bakmak, nazar. * Muntazır olup yol gözlemek. Devamını Oku

 • BAKY: Bakmak, nazar. * Muntazır olup yol gözlemek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar