TE’KİD-İ MANEVÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TE’KİD-İ MANEVÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TE'KİD-İ MANEVÎ: Söylenişi başka, manası müşterek olan.

TE’KİD-İ MANEVÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ŞAHS-I MANEVÎ: Bir şahıs olmayıp kendisine bir şahıs gibi muamele yapılan şirket, cemaat, cemiyet gibi ortaklıklar. Belli bir kişi olmayıp bir cemaatten meydana gelen manevî şahıs. * Bir topluluğun taşıdığı manevî kuvvet ve meziyetler. Devamını Oku

 • SANAYİ-İ MANEVİYE: Mâna delâletiyle olan san’at. (Teşbih ve istiâre gibi.) Devamını Oku

 • MEVCUD-U MANEVÎ: Mânevi varlık. Devamını Oku

 • MANEVÎ: (Ma’nevi) Mânaya âit. Maddî olmayan. Mücerred. Ruhani. Devamını Oku

 • BİRADER-İ MANEVÎ: Din veya âhiret kardeşi. Devamını Oku

 • VELED-İ MANEVÎ: Evlâdlığa kabul edilen, âhiret evlâdı. Bir hocanın talebesi. Mürid. Devamını Oku

 • MANEVİYYUN: Allah’a, dine, mukaddesata inanmış olanlar. Devamını Oku

 • CİHAD-I MANEVÎ: İlim, fikir, istiğfar gibi manevi unsurlarla din düşmanlarına karşı koymak. Devamını Oku

 • FENAFİŞŞEYH: (Fenâ fiş-şeyh) Tas: Bütün maneviyatını şeyhin manevî şahsiyetinden, feyzinden almak manasına gelen bir tabirdir. Devamını Oku

 • MANEVİYYAT: Maddi olmayan kuvvet. Mânâ âlemine âit olanlar. Dinden, imândan, mukaddesât ve imândan gelen kuvvet (Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise, mâneviyatta kördür. H.) Devamını Oku

 • HİSSE-İ ŞÂYİA: Fık: Müşterek bir malın her bir cüz’üne sirayet eden hisse, pay. * Ortaklar arasında taksim edilmemiş olan müşterek mal. Meselâ: Bir kitaba, bir kaç kişi ortak ve taksim de mümkün değil ise; her hissedarın kitabın umumuna sahip olması. Devamını Oku

 • HAVÂSS: (Hâss – Hâssa. C.) Hâslar. Hâssalar. Keyfiyetler. Hususlar. * Dindarlık ve doğruluğu ile, ilmiyle âmil olup mâneviyat mertebelerinde yükselmekle makbul ve muteber olan zatlar. * Zenginler sınıfı. * Kur’anî ve manevî sırlara ve hususlara vâkıf bulunan, ilim, ibadet, tâat ve takva yolunda yükselerek mümtaz olan Evliyâullah. Herkesin hürmet ettiği büyük zevât. * Manevî te’sir Devamını Oku

 • TEREK: Eski Türk odalarına, insan boyu yüksekliğinde olmak üzere duvarlara boydan boya yapılan raflara verilen addır. Dükkânlarda eşya koymağa mahsus bölmeli raflara da terek denilir. Devamını Oku

 • TUMTURAK: Söylenişi ahenkli ve parlak olan ibare. * Gösteriş, debdebe. Devamını Oku

 • FÂİL-İ MÜŞTEREK: Huk: İşlenmiş olan bir suçta parmağı olan. Suç ortağı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar