TEKFİR-İ YEMİN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEKFİR-İ YEMİN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEKFİR-İ YEMİN: Yeminin keffaretini vermek. Yemin bozan bir kimsenin ceza olarak ödediği para, tuttuğu oruç. (Bak: Keffaret)

TEKFİR-İ YEMİN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TEKFİR: Birisine “kâfir” deme, kâfirliğine hükmetme. * Ortadan kaldırma, yok etme. * Setretme, örtme. * Keffaret verme. * Elini göğsüne koyup tevazu yapma. Devamını Oku

 • TEKFİN: Kefenlenmek veya kefenlemek. Devamını Oku

 • KEFFARET-İ YEMİN: Yaptığı bir yemine sadık kalmayıp bozan bir müslümana lâzım gelen keffâret demektir ki: Muktedir ise, müslim veya gayr-i müslim bir köle veya câriye azad etmekten; muktedir değil ise, on fakiri akşamlı sabahlı doyurmaktan veya on fakire birer parça libas giydirmekten; bu üç şeyden birine muktedir olamayana da üç gün muttasıl oruç tutmaktan ibârettir. Devamını Oku

 • GUREBA-İ YEMİN: İbrahim paşa, Galata ve Edirne saraylarından çıkanlarla, harpte fevkalâde yararlık gösteren yabancılar ve yeni Müslüman olmuşlardan teşkil olunan iki süvari bölüğünden birinin ismidir. Bu iki bölüğe birden “Gureba-i Yemin ve Yesar Bölükleri” denildiği gibi “Garip ve Yiğitler Bölükleri” veya “Aşağı Bölükler” de denilirdi. Gureba-i Yemin’in bayrakları sarı ile beyaz idi. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • TEKFİR-İ ZÜNUB: Günahları örtme, affetme. Devamını Oku

 • TEKFİL: Kefil etme. Kefil edilme. Kefil gösterme. * Boynuna aldırmak. Devamını Oku

 • MÜLK-İ YEMİN: Bir kimsenin mülkü olan köle veya câriye. Devamını Oku

 • GARS-I YEMİN: Sağ el ile dikilen fidan. * Bir kimsenin yanından, fidan gibi ayrılmayan kişi. Devamını Oku

 • NİŞAD: Bir kimseye yemin vermek. Devamını Oku

 • YEMİN: Sözü Allah’ı (C.C.) zikrederek kuvvetlendirmek. Kasem. * El tutuşarak, Allah’a bağlılıklarını bildirerek, Allah’a ve birbirlerine söz vererek ahitleşmek. * Mübarek. * Sağ taraf, sağ el. Devamını Oku

 • HINS-I YEMİN: Yemininde durmayıp bozmak. Nakz-ı ahd da denir. Devamını Oku

 • KEDD-İ YEMİN: El emeği. Devamını Oku

 • KEDD-İ YEMİN: El emeği. Devamını Oku

 • MİLK-İ YEMİN: Köle, cariye. Devamını Oku

 • ASHÂB-I YEMİN: Ahid ve yeminlerinde sebât edenler. Kendi kazançlarından ziyâde Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve ikrâmına kavuşacakları ümid edilenler. Allah’a itâatleri ve amelleri iyi olup ahirette amel defterleri sağ taraftan verilecek olanlar. Sağcılar. Mukaddesatçılar. Kur’an ve İmân yolunda Allah (C.C.) için çalışanlar ve bunlara taraftar olanlar. Sağlam ve helâl dâiresinde çalışan kimseler. Cennetlik olanlar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar