TEKÂYA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEKÂYA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEKÂYA: (Tekye. C.) Tekyeler. (Türkçede bazan "tekke" şeklinde de kullanılır.)

TEKÂYA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HEL: Arapçada soru cümlesinin başına gelen bir harf olup; $ em bel kad edatları yerinde ve ceza mânasına emri ve bazan isbat, bazan da nehiy için kullanılır. Devamını Oku

 • İND: Arapçada zaman veya mekân ismi yerine kullanılır. Hissî ve manevî mekân. Maddî ve manevî huzura delâlet eder. Nezd, huzur, yan, vakt, taraf gibi mânâlara gelir. Gayr-ı mütemekkindir. Yani harekeleri değişmez. İzafete göre zamanı ifade eder (Min) harf-i cerriyle birleşebilir. Bazan da zarf olmaz. Bazan kalb ve ma’kul irade olunur. Yani, bazan huzur-u kalbîye delâlet Devamını Oku

 • İŞKAMPAVİYA: İtl. Harp gemilerinden asker naklinde kullanılan en büyük filika. İşkampaviya’lar sandal büyüklüğünde, yalnız ondan daha geniş ve yüksekti. Karaya asker sevkiyatında, gemiye erzak ve levâzım alınmasında kullanıldığı gibi eskiden donanmaya su alınacağı zaman su ile doldurulur, diğer bir filika yedeğinde geminin bordasına götürülerek geminin tulumbasıyla içindeki su nakledilirdi. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • İŞKAMPAVİYA: İtl. Harp gemilerinden asker naklinde kullanılan en büyük filika. İşkampaviya’lar sandal büyüklüğünde, yalnız ondan daha geniş ve yüksekti. Karaya asker sevkiyatında, gemiye erzak ve levâzım alınmasında kullanıldığı gibi eskiden donanmaya su alınacağı zaman su ile doldurulur, diğer bir filika yedeğinde geminin bordasına götürülerek geminin tulumbasıyla içindeki su nakledilirdi. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • İBCAL: Büyük saygı, tâzim ve tekrim. (Bu mânâlarda kullanılırsa da tebcil şeklinde kullanılması doğrudur.) Devamını Oku

 • HASBA: Hafif tahkir yerinde kullanılan bir tabirdir. Halk dilinde “haspa” şeklinde kullanılır. Devamını Oku

 • EŞYA: (Şey. C.) (Bu kelime, Türkçede müfret gibi kullanılır.) Ev döşemeye mahsus halı, dolap v.s. * Elbise, yatak, çamaşır gibi malzemeler. * Yük, yük eşyası. Devamını Oku

 • KANATA: ing. Bol ağızlı su testisi. * Sıvı koymaya mahsus kap. * Bazan ölçü gibi de kullanılır. Devamını Oku

 • ÂLEM-İ HÂB: Uyku ve rüyâ âlemi. Bazan âlem-i mâna, âlem-i misal, âlem-i nevm gibi tâbirler de kullanılır. Devamını Oku

 • EYDİ: (Yed. C.) Eller. * Mc: Kuvvetler. (Daha çok Eyâdi şeklinde kullanılır.) Devamını Oku

 • BEHUR: Tütsü. (Dilimizde buhur şeklinde kullanılır) Devamını Oku

 • FE (FA): (Buna ta’kib edâtı denir) “So a, hemen” mânalarını ifâde için fiillerin başına getirilen edât harfi. (Bak: Harf-i atıf) Bazan mecaz olarak vav yerinde de kullanılır. Devamını Oku

 • GULAMPARE: Dost, sevgili, mahbup. (Halk ağzında kulampara şeklinde kullanılır.) Devamını Oku

 • ELBETTE: (Te’kid edâtı) Kat’i veya kat’iye yakın hükümlerde kullanılır. Yazılı sözlerde daha çok “elbet” şeklinde geçer. Devamını Oku

 • AGLEB: Daha galib. Çok kerre, ekseriya. Çoğu. (“Ağleben – Ağlebâ” şeklinde de kullanılır.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar