TEKÂVÜS Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEKÂVÜS kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEKÂVÜS: Bir yere cem'olmak, yığılmak, toplanmak. * Sıkışmak.

TEKÂVÜS ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TADAMM: Bir yere cem’olmak, toplanmak. Devamını Oku

 • BEKKE: Mekke-i Mükerreme’nin eski ismi. * Bir yerde toplanmak. Bir yere cem’olmak. * İzdihamlık, kalabalık. Devamını Oku

 • BEKKE: Mekke-i Mükerreme’nin eski ismi. * Bir yerde toplanmak. Bir yere cem’olmak. * İzdihamlık, kalabalık. Devamını Oku

 • TEKENNÜF: Bir yere toplanmak. Devamını Oku

 • TEKENNÜF: Bir yere toplanmak. Devamını Oku

 • TEHACÜM: Birbirine hücum etme. * Bir yere istekle, hızlıca toplanmak, üşüşmek. Devamını Oku

 • İTTİSAK: Dizilmek. Bir nizam dahilinde sıralanmak. * Beraber olmak. * Tamam olmak. Toplanmak. Devamını Oku

 • TEGAVÜN: Cem’olmak, toplanmak. * Kötü işe yardım etmek, şer işe muâvin olmak. Devamını Oku

 • TEKE’KÜ’: Cem’olmak, birikmek, toplanmak. * Korkak olmak. Devamını Oku

 • ŞÜHUS: Yüksek olmak. * Bir yerden bir yere gitmek. * Gözünü bir yere dikip hareket ettirmeden ve kapağını açıp yummadan durmak. * Bir hâdisenin meydana gelmesinden dolayı acı çekip kararsız olmak. Devamını Oku

 • TAKALLUS: Kısa olmak, kısalmak. * Toplanmak, cem’olmak. Devamını Oku

 • TERTİB: (C.: Tertibât) Tanzim etme. Dizme, sıralama, düzene koymak. * Tedarik edip hazır ve müheyya kılmak. * Bir şeyi bir yere sabit ve pâyidar kılmak. * Mertebelere göre davranmak. * Hile ile aldatma. Devamını Oku

 • İSTİGRAK: Gark olmak, dalmak. * Dalgınlık. * Ist: Seraba kapılmak. Manevî bir hal ile hayret ve taaccübden bayılmak derecesine gelmek. * Tas: Dalgınlıkla, zihni bütün bütün meşgul olmak. Aşk-ı İlâhî ile dünyayı unutup kendinden geçmek. * Gr: “El” harf-i ta’rifinin, isimleri umumi hale koyması. * Edb: Fazla mübalâğa. (Bak: Lâm-ı istiğrak) Devamını Oku

 • İSTİGRAK: Gark olmak, dalmak. * Dalgınlık. * Ist: Seraba kapılmak. Manevî bir hal ile hayret ve taaccübden bayılmak derecesine gelmek. * Tas: Dalgınlıkla, zihni bütün bütün meşgul olmak. Aşk-ı İlâhî ile dünyayı unutup kendinden geçmek. * Gr: “El” harf-i ta’rifinin, isimleri umumi hale koyması. * Edb: Fazla mübalâğa. (Bak: Lâm-ı istiğrak) Devamını Oku

 • TEAKKÜR: Cem’olmak, toplanmak. * Açlık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar