TEKARÜN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEKARÜN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEKARÜN: (Karn. dan) Birbirinin yanına gelme. Birbirine yanaşma. Mukarenet.

TEKARÜN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEKARİN: (Karn. dan) Birbirine birleşmiş, bitişmiş olan. * Yaklaşmış, yakınlaşmış, tekarün eden. Devamını Oku

 • TEKARÜB: Birbirine yaklaşma. Birbirine yakın gelme. * Tedenni etme. Devamını Oku

 • MÜTEKARİB: (Kurb. dan) Yaklaşan, tekarüb eden. Birbirine yakın olan, gittikçe birbirine yaklaşan. Devamını Oku

 • MÜTEKARİB: (Kurb. dan) Yaklaşan, tekarüb eden. Birbirine yakın olan, gittikçe birbirine yaklaşan. Devamını Oku

 • TEKARİR: (Takrir. C.) Teklifler, takrirler, önergeler. Devamını Oku

 • ADESE-İ MÜTEKARİB: Yakınlaştıran mercek. Devamını Oku

 • ADESE-İ MÜTEKARİB: Yakınlaştıran mercek. Devamını Oku

 • KARN: Zaman, devre. * Bir insanın ortalama ömrü olan altmış sene. * Yüz yıllık zaman. Asır. * Boynuz. Hayvanda başın boynuz yerleri, boynuz yerinden sarkan saç.(Karn, iki mânaya gelir. Birisi, zamandan bir müddete mukterin olan ümmet, bir zaman ahalisi olan hey’et-i içtimaiye ki, “hayrul kuruni karni” hadis-i şerifi bu mânayadır. Bunda sivrilmek veya mukarenet etmek Devamını Oku

 • RAMPA: Fr. İki geminin birbirine veya bir geminin iskeleye yanaşıp bitişmesi. * Şose veya demiryolundaki yokuş. * Trenin eşya almağa mahsus yanaştığı set. Devamını Oku

 • TEVAFUK: Birbirine uygunluk. Muvâfık oluş. Rast gelme hali. Nizamlanmış biçimde birbirine uygun olmak. Devamını Oku

 • MÜTEZADD: Birbirine zıt, birbirinin aksi olan. Devamını Oku

 • MÜTERASIF: Saf şeklinde birbirine yanaşıp sıkışmış olan. Devamını Oku

 • TERAKÜB: Birbirine bağlanıp kenetlenme. * Birbirinin üzerine binme. Devamını Oku

 • MÜTEMASİL: Birbirine benzer, eş.* Birbirinin benzeri, naziri olan. Devamını Oku

 • TERASUF: (Kaldırım taşları biçiminde) birbirine yanaşarak sıkışma, istif olma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar