TEHASÜM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEHASÜM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEHASÜM: Muhâsama etme, düşmanlık etme.

TEHASÜM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEHASİD: Birbirini kıskanan, çekemiyen. Birbirine hased eden. Devamını Oku

 • MÜŞARE: Düşmanlık, adâvet, muhâsama. Devamını Oku

 • TEHASÜD: (Hased. den) Hasetleşme. Devamını Oku

 • MÜTEHASIM: (C.: Mütehasımîn) (Husumet. den) Karşılıklı düşmanlık eden ve birbirine hasım olan. * Karşılıklı olarak dâvâ edenlerden herbiri. Devamını Oku

 • MÜTEHASIMÎN: (Mütehasım. C.) Çekişenler, birbirlerine düşmanlık ve husumet edenler. Hasım olanlar. Karşılıklı dâva edenler. Devamını Oku

 • TENEDDÜM: (Nedâmet. den) Pişman olma, pişmanlık duyma, nedâmet etme. Devamını Oku

 • MÜBAGAZE: (Bugz. dan) Kin besleme. Adavet etme. Düşmanlık yapma. Devamını Oku

 • TAADDİ: Saldırma. * Düşmanlık. * Ezme. * Şeriattan ayrılma. Tecavüz etme. Zulmetme. Örf âdet ve mukavelenin hilâfına hareket etme. * Gr: Fiilin geçer halde olması, müteaddi olması. Devamını Oku

 • TAADDİ: Saldırma. * Düşmanlık. * Ezme. * Şeriattan ayrılma. Tecavüz etme. Zulmetme. Örf âdet ve mukavelenin hilâfına hareket etme. * Gr: Fiilin geçer halde olması, müteaddi olması. Devamını Oku

 • MUVADAA: Düşmanlığı bırakıp barışma. Adaveti bırakıp sulh etme. * Vedâlaşma. Devamını Oku

 • LECAC: (Lecâcet) Çekişme, inad etme, ayak direme (düşmanlıkta). Taannüd. Devamını Oku

 • TEBELLÜD: Ağır, tembel olma. * Bir şeye tahassür ve teessüf etme. Pişmanlıktan dolayı “hay meded” diye ellerini birbirine çarpma. * Yere düşme. Devamını Oku

 • İSTİSLAM: Uyma, tabi olma. * Müslümanlığı kabul etme. İslâm olma. * Yolun ortasından gitme. Devamını Oku

 • NEDMAN: Pişmanlık, nedâmet. Pişman olma. Pişmanlık duyma. Devamını Oku

 • İMTİSAL: Nümune kabul etme. * Uymak. Ayrılmamak üzere inkıyad etme. * Mesel ve kıssa söyleme. * Bir şeyin suretine girme. * Muvafakat ve mutabakat etme. * Katili kısas etme. (Bak: Dimağ) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar