TEFAVÜT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEFAVÜT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEFAVÜT: Farklılık. İki şey arasındaki fark. Uygunsuzluk. Tehâlüf.

TEFAVÜT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEFAVİT: Birbirinden farklı, çeşitli. * Zamanca birbirinden ayrı.(Kur’an-ı Kerim, mükerrer, mütefavit suallere cevap olduğu halde, şiddet-i imtizaç ve ittihaddan anlaşılır ki, sanki sual birdir. İ.İ.) Devamını Oku

 • TEFAVÜD: Birbirinden faydalanma, yararlanma. Devamını Oku

 • TEBAYÜNÂT: (Tebayün. C.) Tebayünler, iki şey arasındaki farklılıklar. Devamını Oku

 • FASL: (Fasıl) İki şey arasındaki ek yeri. Mafsal. * Hak söz. Hak ile bâtılın arasını fark ve temyiz ile olan hüküm ve kaza. (Buna “Faysal” da denir) Halletmek. Ayrılma. Çözme. * Bölüm. * Mevsim. * Aynı makamda çalınan şarkı. * Çocuğu memeden kesmek. * Birini zemmetmek. Gıybet. Devamını Oku

 • BEYNÛNET: Fâsıla, iki şey arasındaki mesafe, aralık. * Fark, ihtilaf, muhalefet. Zıddiyet, anlaşmazlık, terslik. * Ayrılmak, firkat. Devamını Oku

 • MÜŞABEHE(T): (şebeh ve şibih. den) Benzeme, benzeyiş.(Arkadaş! Bir nev’in efradı arasındaki tevafuk ve bir cinsin envaı arasında aza-yı esasiyede bulunan müşabehet, sikkenin ittihadına, kalemin vahdetine delâlet ettiklerinden anlaşılıyor ki: Bütün mütevafık ve müteşabihler, yâni birbirine benzeyen çokluk, bir Zât-ı Vâhid’in eser-i san’atıdır. M.N.) Devamını Oku

 • DÂBİRET-ÜT TUYUR: Kuşların, ayakları arasındaki parmak. Devamını Oku

 • FERSAH: Uzunluk ölçüsü birimidir, iki çeşittir: Deniz fersahı: 5555 m. Kara fersahı: 4444 m. * İki şey arasındaki açıklık. * Sükun ve hareket arasındaki vakit. * Zaman. Saat. * Dâimî ve çok olup aslâ kesilmeyen şey. Devamını Oku

 • KITMİR: Ashab-ı Kehf’in köpeğinin adı. * Hurma ile çekirdeğinin arasındaki ince zar. Çekirdeğin arasındaki ince pürüz. * Hakir ve küçük olan şeylerde mesel olmuştur. Devamını Oku

 • TEMEYYÜZ: Benzerlerinden farklı ve üstün olma. Diğerleri arasından kendini gösterme. Devamını Oku

 • MABEYN: Ara. Aradaki şey. İki şeyin arası. * Haremle selâmlık arasındaki oda. * Padişah yakınlarının bulunduğu oda. Devamını Oku

 • NECVA: Gizli fısıltı. İki kişi arasında fısıldamak. * Ağız koklamak. * İki kişi arasındaki sır. Devamını Oku

 • BEL: t. Geminin orta kısmı. * Bedenin ortası. Göğüs ile karnın arası. * Yüksek dağın iki zirvesi arasındaki kavisli kısmı veya alçakça olan geçit ve boğazı. Devamını Oku

 • MÜBAYENET-İ CEVHERİYYE: Her nev’in cevherinin ve fıtrat-ı asliyesinin birbirinden farklı ve ayrı oluşu. Cevherdeki farklılık. Devamını Oku

 • MÜHR-Ü NÜBÜVVET: Peygamberlik mühürü. Peygamberimiz Hz. Muhammedin (A.S.M.) iki omuzu arasındaki (sırtındaki) peygamberlik işareti. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar